In Memoriam Joke Kersten

In Memoriam: Joke Kersten - voorzitter Stuurgroep Leren voor Duurzame Ontwikkeling en DuurzaamDoor

10-08-2020 - 16:00

Main content

Met verbijstering en verdriet hebben wij het bericht ontvangen dat Joke Kersten, voorzitter van de stuurgroep DuurzaamDoor, op 76 jarige-leeftijd is overleden. Ondanks dat wij bekend waren met haar ziekte en de zware operatie die zij daarvoor vorig jaar heeft ondergaan, kwam haar overlijden op 6 augustus jl. toch onverwachts.

Joke was 10 jaar lang - op voordracht van de Minister van LNV - voorzitter van de stuurgroepen van de programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling II en DuurzaamDoor.

Zij deed dat op een onnavolgbare manier. Zeer betrokken, goed geïnformeerd, scherp in haar analyses en partijen verbindend waar in haar vermogen. De vergaderingen met haar waren - zeker voor insiders - een feest om mee te maken. Ogenschijnlijk zeer ontspannen en ruimte gevend aan een ieder, maar scherp in wat zij wilde bereiken, gaf zij zonder aanziens des persoons mensen aanmoediging, aanwijzingen, een pluim of een milde - maar niet mis te verstane - reprimande.

Met bestuurders van verschillende pluimage en uit diverse overheidsgeledingen, met wetenschappers, onderwijsmensen, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en ondernemers bouwde zij een ‘community’ die op zoek was en is naar duurzame oplossingen voor diverse indringende maatschappelijke vraagstukken.  

Het lerende karakter van DuurzaamDoor paste haar als een handschoen; niet alleen omdat zij oorspronkelijk een ‘onderwijsmens’ was, maar ook vanwege haar ongelooflijk nieuwsgierige en leergierige aard. Joke toonde daarbij een brede interesse voor natuur, milieu en duurzaamheidsvraagstukken. Dergelijke vraagstukken benaderde zij met open oog voor het sociale perspectief.  

Joke Kersten studeerde sociale geografie in Nijmegen, waar zij ook promoveerde. Zij was docent aardrijkskunde en later conrector, voordat zij naar de Tweede Kamer ging voor de PvdA (1990-1994). Daarna is Joke burgemeester geweest van Grubbenvorst en Broekhuizen, waarna een aantal waarnemend burgemeesterschappen volgden in Arcen, Bergeijk, Asten en Uden, waar zij tot haar pensionering ook de vast benoemde burgemeester was. Joke was ook betrokken als bestuurder bij de Nationale Parken, zowel landelijk als in de Limburgse parken, en tot medio 2019 lid van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap in Limburg.

Joke werd enkele jaren geleden ernstig ziek, een toestand waar zij zich kranig tegen heeft geweerd.  Hoewel fysiek broos, toonde zij zich het laatste jaar weer voor meer dan 100% betrokken bij het programma DuurzaamDoor; krachtig en optimistisch als altijd.
Zeer recent, op 21 juli jl. waren de secretaris en programma-manager bij haar thuis in Grubbenvorst om het programma DuurzaamDoor III voor 2021-2024 en de stuurgroep-bijeenkomst van september a.s. door te spreken.

Ook toen toonde Joke een ijzersterke wil, een heldere geest en een visie voor de toekomst. We sloten het werkbezoek af op een terrasje van IJssalon Clevers, waar Joke ons trots vertelde over ‘haar Grubbenvorst’.

Wij verliezen in haar een sterke en aimabele vrouw uit duizenden, met een groot hart voor de publieke zaak. Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte toe. Joke, rust zacht.

Roel van Raaij, ministerie LNV, secretaris Stuurgroep DuurzaamDoor

Theo Leupen, Rijksdienst voor ondernemend Nederland, programmamanager DuurzaamDoor