Memoriam Peter van Luttervelt (1956 – 2018)

Een enthousiaste, inspirerende en ondernemende DuurzaamDoor partner is overleden. Veel mensen die zich bewegen in de 'duurzaamheidswereld' kwamen vroeg of laat Peter tegen. Altijd bevlogen voor een meer duurzame wereld, en altijd optimistisch over dat mensen daarin het verschillen kunnen, neen, zelfs MOETEN maken.

In het programma DuurzaamDoor 1 was Peter een duwer en trekker in de Community Of Practise over regionale netwerken, maar hij deed ook aan biodiversiteit, aan circulaire economie, aan klimaat en meer nog aan het bij elkaar brengen van partijen. In het huidig programma DD 2 was Peter gangmaker bij zowel de participatietafel Voedseltransitie als de Participatietafel Regionale Netwerken.

En nu zullen we deze voorvechter en doorbijter moeten missen.

Wij wensen zijn naasten, met name Hanneke en kinderen, veel sterkte toe. Maar ook iedereen die op één of andere manier met Peter in contact was zal een gemis ervaren.

Namens het programmateam DuurzaamDoor,

Theo Leupen, manager DuurzaamDoor
Roel van Raaij, secretaris stuurgroep DD
René Bruijns, secretaris Participatietafels Voedseltransitie en Regionale Netwerken