Natuurinclusief bouwen

Via de participatietafel Natuur/Biodiversiteit werkt DuurzaamDoor met veel partners aan het thema natuurinclusief bouwen. Door natuurinclusief te ontwerpen, bouwen en beheren, creëren we een aantrekkelijker omgeving voor mensen. Ook creëren we daarmee ruimte voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

We brengen organisaties en netwerken bij elkaar uit de wereld van groen en van grijs/rood (architecten, opdrachtgevers, projectontwikkelaars, bouwers). We organiseren expertise en inspiratie en we verdiepen ons in voorbeelden waar we van kunnen leren. Een aantal doorbraakprojecten ondersteunen we met kennis, netwerkverbreding, podium of een klein duwtje in de rug. Zo gaan we de transitie versterken naar: Natuurinclusief is het nieuwe normaal!

Recent schreven WUR, bouwmaatschappij Heijmans en DuurzaamDoor het  artikel Natuur-inclusief bouwen: next step in verduurzamen