Middelbaar onderwijs

Nieuw: De Bosatlas van de duurzaamheid

17-10-2019 - 13:28

Main content

Donderdag 17 oktober verschijnt De Bosatlas van de duurzaamheid; SER-voorzitter Mariëtte Hamer neemt het eerste exemplaar in ontvangst. In 10 hoofdstukken behandelt de atlas de essentie rondom het thema duurzaamheid: de verandering van het klimaat, het opraken van grondstoffen, het verlies aan biodiversiteit en het tekort aan zoet water in grote delen van de wereld. Maar er komen ook lichtpuntjes aan bod: zo zoomt de atlas in op duurzaamheidsinitiatieven van overheden (o.a. de Klimaatwet, CO2-heffing en natuurherstel), burgers (o.a. meer fietsen, duurzamer eten en woningisolatie) en bedrijven (o.a. aanleg van een waterstofnetwerk, circulair bouwen en groene chemie).

Duurzame ontwikkeling in kaart en beeld

De Bosatlas van de duurzaamheid brengt een complex en actueel fenomeen in kaart. Daarbij is er aandacht voor het verleden, het heden en de toekomst. Ook komen talloze ontwikkelingen binnen de landsgrenzen en erbuiten aan de orde: van het Klimaatakkoord van Parijs tot kringlooplandbouw, van wateroverlast tot urban mining. De atlas staat ook stil bij concrete maatregelen die burgers, bedrijven en overheden zelf kunnen nemen. Al deze informatie wordt weergegeven op kaarten met de karakteristieke Bosatlasstijl, aangevuld met aantrekkelijke infographics, heldere diagrammen en veel foto's.

De Bosatlas van de duurzaamheid in het voortgezet onderwijs

Diverse partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming en hebben essentiële informatie geleverd. Met als resultaat: een atlas voor een breed publiek rondom een maatschappelijk relevant thema.
Vanwege het belang van duurzaamheid voor volgende generaties, bieden de betrokken partijen alle scholen in het voortgezet onderwijs begin 2020 een set atlassen aan, samen met een bijpassende lessenbundel. De lessenbundel is een project van de Coöperatie Leren voor Morgen, in het kader van het programma DuurzaamDoor.

DuurzaamDoor stelt de Bosatlas van de duurzaamheid ook beschikbaar aam de 15 docentenopleidingen (voor het voorgezet onderwijs) in Nederland.

Lees het artikel uit de Volkskrant Duurzaam leren leven met de nieuwe groene Bosatlas