Promotie leidt tot praktisch instrument voor co-creatie van innovatie

afbeelding co-creatiewiel dat uitgelegd wordt op de website www.cocreata.nl

Corry Ehlen schreef het proefschrift ‘Co-Creation of Innovation: Investment with and in Social Capital, studies on collaboration between education – industry, government’. Als onderdeel van de promotie op 20 maart ontwikkelde ze ook het Co-Creatie-Wiel.

In het promotieonderzoek bestudeerde Corry Ehlen de projecten ‘Limburg Leisure Academy’ en ‘Zorgacademie Parkstad Limburg’. Allebei projecten waarbij overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen met vallen en opstaan innoveerden. Uit haar onderzoek blijkt dat sociaal kapitaal en co-creatie belangrijke factoren zijn voor succesvolle innovatie. Belangrijker zelfs dan bijvoorbeeld organisatie of structuur.

Co-Creatie-Wiel

Als onderdeel van de promotie ontwikkelde Corry Ehlen het Co-Creatie-Wiel. Het is een praktisch instrument met 12 mechanismen waardoor onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen succesvol kunnen innoveren. Het instrument bevordert de samenwerking en betrokkenheid van professionals en leidt tot concrete aanbevelingen voor bijvoorbeeld managers.

Op haar website www.cocreata.nl legt Corry Ehlen uit hoe haar Co-Creatie-Wiel werkt en kunt u een groter voorbeeld downloaden.