Studenten werken in India aan duurzaamheid van morgen

conferentieIndia

DuurzaamDoor-partner 'Studenten voor Morgen' kreeg de uitnodiging voor de conferentie in januari 2016 in India over de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) en de rol van educatie in het behalen van deze doelen. 

De studenten praatten tijdens deze conferentie mee over de realisatie van de nieuwe Werelddoelen en de rol van duurzaam onderwijs hierbij. De onderwerpen besproken op de conferentie pasten opvallend goed bij de issues waar Studenten voor Morgen in Nederland mee bezig zijn. De SDGs zijn globale doelen en hoewel ze in verschillende contexten meer of minder van toepassing zullen zijn, werd het tijdens de conferentie duidelijk waar de nadruk moet liggen: integratie van duurzaamheid in het huidige curriculum van het onderwijs.

Wat zijn de Sustainable Development Goals?

In de VN zijn begin oktober 2015 de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s)' vastgesteld als opvolger van de eerdere ‘Millenium Development Goals’. Er zijn 17 doelen geformuleerd die in het komende decennia de kern vormen van de mondiale agenda’s. Daaronder uiteraard inhoudelijke zaken rond duurzaamheid als biodiversiteit, klimaat, energie en  water. Er is ook aandacht voor de meer sociale en economische doelen als armoedebestrijding, gelijke verdeling, vrede en gender. Overkoepelend is ‘een duurzame en leefbare aarde’ en ‘beter samenwerken’.

Voor het programma DuurzaamDoor is met name SDG 4) EDUCATION van belang. De focus van ‘education’ is nu nadrukkelijk gekoppeld aan het bereiken van een duurzame samenleving, en met name daar waar bewustwording, kennis en handelingsperspectief van mensen belangrijk is voor de (duurzame) keuzes die ze maken. Elke lidstaat moet via ‘Education for Sustainable Development (ESD)’ invulling geven aan dit werelddoel.

"Education as a Driver for Sustainable Development Goals. Ahmedabad, januari 2016."

Lees hier en hier de reportages van duurzame studenten Xander Urbach en Floor van den Elzen, vanaf de prachtige tropische campus Ahmedabad, de thuisbasis van het Centre for Environment Education (CEE), waar de conferentie plaats vond.

Benieuwd hoe Studenten voor Morgen, in samenwerking met andere onderwijsnetwerken van DuurzaamDoor, hieraan werkt in Nederland? Bekijk dan het Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs. DuurzaamDoor is partner Studenten voor Morgen en is het landelijke studentennetwerk voor een duurzame toekomst. Met 18 lidverenigingen werkt Morgen aan het informeren en activeren van studenten rondom duurzaamheid.