Tijd voor een Biodiversiteit Actieplan

Eén gezonde boom levert naar schatting de verkoelende werking van tien airco’s. Op de website biodiversiteitactieplan.nl worden via een animatie nog negen gunstige, verassende effecten getoond van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. De website biedt informatie, tips, voorbeelden en een stappenplan voor het ontwikkelen van een biodiversiteitactieplan. Iedereen, van beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en bedrijven, tot betrokken burgers kan (gezamenlijk) het initiatief  hiervoor nemen.

 

De biodiversiteit loopt terug en ecosysteemdiensten zijn veel slimmer te benutten. Er is gerichte actie nodig om biodiversiteit te versterken en de samenleving te verduurzamen. Daarom heeft de rijksoverheid opdracht gegeven tot het ontwikkelen van www.biodiversiteitactieplan.nl. Een groep van experts heeft hiervoor haar inzichten en ervaringen bij elkaar gebracht. CREM nam de uitvoering voor haar rekening.

Biodiversiteit Actieplan

Een Biodiversiteit Actieplan (BAP) helpt bij het versterken van biodiversiteit in een gebied en bij het optimaal benutten van ‘ecosysteemdiensten’ voor het behalen van maatschappelijke of private doeleinden. Denk hierbij aan het tegengaan van klimaatverandering en wateroverlast of het verbeteren van de luchtkwaliteit en woon- en vestigingsklimaat in een stad. Een actieplan om biodiversiteit slim te benutten is daarom niet alleen een sympathiek project, het is ook een goede investering. Het maatschappelijk rendement van iedere geïnvesteerde euro kan namelijk hoog zijn.

Gezamenlijk ontwikkelen

Door een BAP gezamenlijk te ontwikkelen, wordt er draagvlak voor het plan gecreëerd en worden de kennis en goede ideeën van anderen benut. Initiatiefnemers kunnen via de site contact onderhouden en hun ervaringen onderling delen.