Wetskills Water Challenge India 2015

waterchallenge2015.

Studenten werden in december 2015 een maand lang uitgedaagd te werken aan oplossingen voor waterproblemen in India. De Wetskills Water Challenge is een actief uitwisselingsprogramma voor studenten met een passie voor water en die willen in werken in een internationale setting.

Het kennisprogramma DuurzaamDoor werkt al een aantal jaar samen met het Center for Environmental Education in India. In 2015 heeft de stichting Wetskills gevraagd samen met CEE India een Wetskills Challenge te organiseren in Ahmedabad, India. Machtelijn Brummel van DuurzaamDoor mocht eind 2015 mee als begeleider: "Last-minute organiseren is een talent van de Indiers en voor ons was dat even wennen."

5 study-cases

Op maandag 30 november gingen 12 Nederlandse en 13 Indiaase studenten aan de slag gegaan met 5 study-cases. In gemengde teams zijn ze de 'Water-Challenges' aangegaan. Hieronder twee voorbeelden:

  • Oude infrastructuren om regenwater op te vangen en vast te houden - zoals Dew Harvesters en Stepwells - worden niet meer gebruikt met de introductie van de waterleiding. Maar niet overal werkt dat goed en tijdens de moessonperiode loopt de stad onder water. De opgave: Hoe kunnen oude structuren opnieuw worden ingezet bij de waterproblemen van vandaag?
     
  • In de diamandstad Surat wordt door middel van een tertiaire zuivering het water schoon gemaakt. Het wordt als proceswater aan de industrie wordt verkocht. De omwonenden hebben geen idee hoe een rioolwaterzuivering werkt en zorgen daardoor onbedoeld voor problemen, zoals schuim en vervuiling met medicijnresten. Met hetzelfde waterzuiveringsysteem als in Nederland, is ook hier de opgave: Zorg voor maatschappelijke betrokkenheid.

"Bijzonder om te zien dat in een hele andere wereld de waterzuivering er eigenlijk precies hetzelfde als in Nederland uitziet." zegt Machtelijn Brummel.

 

Opbrengsten en follow up

Op vrijdag 11 december presenteerden de teams hun oplossingen voor een expert-jury.

  • Bijzondere leerervaringen voor de 25 studenten en voor de 3 begeleiders.
  • 5 mooie posters waarbij een frisse oplossing voor een lokale casus wordt gepresenteerd. De posters die de teamhebben gemaakt staan op de Wetskills website.
  • CEE India heeft met Duitsland een uitwisselingsprogramma voor individuele studenten opgezet, die een half jaar aan een (afstudeer)opdracht kunnen werken in India. Uit de Nederlandse groep van studenten was hier ook interesse voor, daarover wordt nu verder besproken met de NL onderwijsinstellingen.
  • De samenwerking met CEE India en DuurzaamDoor heeft met Wetskills een goede impuls gekregen. Wetskills en CEE India hebben in India het voornemen uitgesproken om in januari 2017 opnieuw een Wetskills Water Challenge te organiseren tussen Indiaase en Nederlandse studenten. DuurzaamDoor partner 'De Studenten voor Morgen' zullen dit jaar ook worden betrokken om hieraan mee te werken. 
  • Eindrapport Wetskills 2015

Over Wetskills

Wetskills bestaat al vanaf 2010 en heeft tot nu toe 17 keer challenges over de hele wereld georganiseerd.