Onderwijs

Alle scholieren en studenten hebben aan het einde van hun schoolloopbaan de competenties om duurzame afwegingen te kunnen maken, als professional en als burger. Dat is de missie van DuurzaamDoor voor het onderwijs.

Onderwijsdoelstellingen DuurzaamDoor

Het onderwijs – van basisschool tot universiteit – is van groot belang bij het werken aan een groene economie. Onderwijs legt immers de basis voor toekomstige generaties om zich te interesseren voor de aarde als systeem. En om zich kennis en vaardigheden eigen te maken om op een duurzame manier te leven en te werken. Daarom heeft DuurzaamDoor specifieke doelstellingen op het gebied van onderwijs. DuurzaamDoor wil:

  • inhoud over natuur, milieu en duurzaamheid verankeren in het onderwijssysteem
  • lesmateriaal en –activiteiten breed beschikbaar maken, bijvoorbeeld via GroenGelinkt
  • docenten ondersteunen, bijvoorbeeld via duurzaamheidsnetwerken voor het onderwijs
  • stimuleren van betekenisvol leren, dus met reële vraagstukken die de interesse hebben van leerlingen
  • stimuleren dat het onderwijs deels buiten de school plaatsvindt, in de buitenlucht en op locaties zoals bedrijven, techniekcentra, schooltuinen

Activiteiten DuurzaamDoor

In het programma DuurzaamDoor ondersteunen wij docenten en andere educatoren, zoals NME-professionals, in het geven van kwalitatief goed onderwijs met focus op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. Met onze activiteiten leveren wij een bijdrage aan het realiseren van een schone of duurzame economie. Het gaat kortom om leren voor de toekomst.

Netwerken en publicaties

Scholieren, studenten en docenten kunnen zich aansluiten bij een van de relevante onderwijsnetwerken om elkaar te helpen en van elkaar te leren. In de verschillende publicaties over onderwijs biedt DuurzaamDoor informatie en praktische handvatten voor duurzaam onderwijs.

In 2015 schreven wij het whitepaper 'Natuur. milieu, duurzaamheid en onderwijs - Ik, wij en de wereld' over hoe het onderwijs kinderen voor kan bereiden op de toekomst.

Verdrag duurzaamheid in het onderwijs

Ruim veertig jongerenorganisaties, waaronder de onderwijsnetwerken van DuurzaamDoor tekenden op 9-10-2014 het “Verdrag duurzaamheid in het onderwijs”. De Partij voor de Dieren bracht dit als motie naar de Tweede Kamer. De motie werd Aangenomen: een ruime meerderheid van de Kamer wil dat scholen structureel aandacht aan duurzaamheid gaan besteden.

 

VOORLEESACTIE DAG VAN DE DUURZAAMHEID 2016 from Duurzame PABO on Vimeo.