Biobased lespakket: Techniek Doe-dagen

Circulaire Economie

Innovatie in de aanpak: een dag(deel) over één onderwerp

Het concept van Techniek Doe-dagen is gebaseerd op een uitrol van het lespakket Groene Groei. Dit pakket is in 2016 en 2017 ontwikkeld door het Center of Expertise BioBased Economy (CoEBBE), een samenwerkingsverband van AVANS Hogeschool en de Hogeschool Zeeland. Dit lespakket stelt leerlingen van groep 7 en 8 in staat om zelf aan de slag te gaan met agrarische materialen. Hieruit worden dan bijv. kleurstoffen, plastics, shampoo en bouwmaterialen gemaakt. Deze lessen worden begeleid door specialisten die kennis hebben van deze technieken op een specifieke locatie, bijv. de Uitvindfabriek in Breda. De jongeren maken zo kennis met de Biobased Economy.

Samenwerking tussen locaties in Zuidwestelijke Delta

In drie steden komt nadrukkelijk naar voren dat zij zich actief bezighouden met de zogenaamde biobased en/of circulaire economie. In Zuid-Holland ligt het accent op de ontwikkeling van Het Arsenaal als Beleefcentrum voor de Circulaire Economie in Brielle. Juist op Voorne-Putten is de beoogde circulaire transitie zichtbaar. Aan de noordzijde zien we de talloze chemische fabrieken in de haven en op het eiland zelf verbouwen we de agrarische grondstoffen. Belangrijke rol bij deze transitie speelt de Plant of the Future van het STC (MBO-opleiding voor procesoperators) in Brielle.
In West-Brabant zijn het vooral de steden Bergen op Zoom en Breda. In Bergen op Zoom zijn de contacten gelegd met het Natuurpodium, het ROC West-Brabant en de Green Chemistry Campus. In Breda bevindt zich het CoEBBE en bijv. De Uitvindfabriek, de testlocatie voor Groene Groei.