Circulaire fruitketen in de Betuwe

Coöperatie de Fruitmotor wil samen met telers een circulaire fruitteelt vormgeven in de Betuwe. Het streven is om waardestromen langer in de regio te houden en een hogere opbrengst voor restfruit te genereren. Door korte ketens, lokale fruitverwerking en -verkoop en gebruik van bestaande transportstromen ontstaat een efficiëntere en duurzamere fruitketen. Dat levert geld op, dat op een eerlijke(r) manier verdeeld zal worden.

fruit

Zo’n 8% van de Betuwse appelproductie voldoet niet aan kwaliteitseisen en gaat voor een marginale prijs de deur uit bij de teler. Sterker nog: veel telers maken verlies op de afzet van deze restappels. De Fruitmotor streeft ernaar de telers meer dan 10 cent per kilo geven. Initiatiefnemer Peter van Luttervelt: “Door eerlijke prijzen, slim samenwerken met alle ketenpartners in de coöperatie en open communicatie met de afnemers is dit haalbaar. Een belangrijke voorwaarde voor een samenwerking is dat de teler de inkomsten deels herinvesteert in de verduurzaming van zijn boomgaard. Zoals in het verbeteren van de bodemkwaliteit en in groenstroken.”

Gelijkwaardig profiteren

De Fruitmotor streeft een gelijke behandeling in de gehele fruitketen na, waar alle betrokken partijen gelijkwaardig van profiteren. Van Luttervelt: “We optimaliseren het proces gezamenlijk, dan maakt het niet uit wie er boven- en wie er onderaan in de keten staat. Belangrijk is dat we het met zijn allen doen en dat vraag en aanbod in balans zijn. Is het appelseizoen, dan staat er appeltaart op de kaart. Ook nog communiceren dat de appels uit de boomgaard van de buren komen, vergroot het gevoel van verbonden- en verantwoordelijkheid van mensen in de regio.”

Financiële steun

De Fruitmotor werd mede ondersteund door DuurzaamDoor, een kennisprogramma van de rijksoverheid. Volgens Van Luttervelt was de financiële én raadgevende steun van DuurzaamDoor onmisbaar bij het opzetten van het project. “Zonder die bijdrage in de vorm van experts, netwerkcontacten en ervaringen uit andere projecten rondom afvalloze regio’s was het lastig geweest om de beginfase door te komen.”

Wachtlijst van telers

Eind 2016 verwacht de Fruitmotor de eerste levering van een cider die helemaal binnen de regio is gemaakt. Pas als de verkoop daarvan start, komt ook de cashflow van de coöperatie op gang. Aan het animo van fruittelers zal het in ieder geval niet liggen. Van Luttervelt: “We hebben inmiddels een wachtlijst van enthousiaste, innovatieve telers die graag willen instappen. De eerste helft van 2017 staat nog in het teken van experimenteren en de systemen in orde krijgen met alle ketenpartners. Maar daarna kan de opschaling wat mij betreft beginnen.”