Coöperaties voorzien krimpregio van nieuw elan

Overal in Nederland verenigen ondernemende burgers zich in coöperaties. Ze voeren samen projecten uit, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame opwekking. Daarnaast regelen ze ook collectieve zorgvoorzieningen. In de regio Rivierenland ondersteunt en verenigt Gebiedscoöperatie Rivierenland allerlei coöperaties die op lokaal niveau activiteiten uitvoeren. Deze coöperatie is ontstaan uit een beweging die stichting Dirk de Derde startte.

"We willen in Rivierenland een duurzame circulaire economie ontwikkelen. Ondanks dat het deels een krimpregio is", vertelt Dennis Kerkhoven, een van de initiatiefnemers van de Gebiedscoöperatie. "Het doel is om geld- en waardestromen niet langer uit het gebied te laten vloeien. We willen deze binnen de regiogrenzen houden. Zo willen we ervoor zorgen dat er een toekomstbestendige en sterke regio ontstaat. De coöperatieve aanpak is een middel om dit te bereiken."

SamenLeven Rivierenland

Eén van de initiatieven van Gebiedscoöperatie Rivierenland is SamenLeven Rivierenland. Het is een coöperatie die zich richt op het maken van inkomen door en voor zelfstandigen en kleine ondernemers. Kerkhoven: "SamenLeven biedt burgers de mogelijkheid te investeren in regionale projecten, zoals een windmolenpark. Deelnemers krijgen in natura uitbetaald. zoals in de vorm van elektriciteit. Ze delen daarnaast in de winst die het project oplevert. Daarmee kunnen ze sparen voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of oudedagvoorziening."

Landelijke bijeenkomsten

Kennisprogramma DuurzaamDoor ondersteunt Dirk de Derde bij het ontwikkelen van activiteiten in de regio."We organiseren landelijke bijeenkomsten voor regionale duurzaamheidsnetwerken", vertelt Ad Bijma van DuurzaamDoor. "Daarin brengen we allerlei partijen samen, waaronder Dirk de Derde. Het doel is om onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen."Daarnaast stelde DuurzaamDoor budget beschikbaar. Hiermee schakelde Dirk de Derde het Groene Brein in. Dit is een landelijk netwerk van vooraanstaande wetenschappers. Kerkhoven: "Voor ons is betrokkenheid van kennis- en onderwijsinstellingen heel belangrijk. De wetenschap kijkt mee met onze plannen en ondersteunt ze. Dit geeft ons een 'license to operate."

Lees hier het hele artikel.