De omgevingsdienst als versneller van verduurzaming

Veel gemeenten hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Omgevingsdiensten – regionale organisaties belast met de uitvoering van milieu- en omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht – kunnen gemeenten ondersteunen bij het behalen van die doelstellingen. ‘Als je ze mee kunt krijgen is dat een enorme kans voor duurzaamheid.’

Kennisprogramma DuurzaamDoor liet door Cailin Partners onderzoeken in welke mate omgevingsdiensten het thema duurzaamheid al oppakken. De afgelopen jaren zijn ze vooral bezig geweest hun basistaken op orde te krijgen, vertelt Wieke Bonthuis, onderzoeker bij Cailin Partners en werkzaam bij Omgevingsdienst regio Utrecht. ‘Nu is het tijd om ook duurzaamheid op de agenda te zetten.’ Bij omgevingsdienst Utrecht wordt duurzaamheid een steeds prominentere pijler in het aanbod. Bonthuis: ‘We geven onder meer advies over duurzaam bouwen en de transitie richting een energieneutrale gemeente. Ook ondersteunen we educatiecampagnes rondom duurzaamheid, bijvoorbeeld over zwerfafval.’

Nieuwe aanpak

Ook bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid neemt de aandacht voor duurzaamheid toe. Ze experimenteren daar met een nieuwe aanpak, waarbij inspecteurs van de Omgevingsdienst naast hun handhavingstaken ook een adviesrol richting bedrijven en instellingen krijgen. Henk Mirck, bestuurslid van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: ‘We nodigen bedrijven en instellingen van een specifieke branche uit om ze te informeren over energiebesparende maatregelen en laten ze zien wat het ze aan besparingen kan opleveren. Die besparingsmogelijkheden zijn vaak echte eyeopeners.’

Een omgeving in beweging

Op initiatief van kennisprogramma DuurzaamDoor, deels in samenwerking met Rijkswaterstaat, zijn sinds 2014 in verschillende omgevingsdiensten pilots en activiteiten uitgevoerd rondom het thema duurzaamheid. Doel hiervan was om de betekenis van dit onderwerp voor omgevingsdiensten in beeld te krijgen. Het leverde een schat aan informatie op. Lees erover in het paper ‘Een omgeving in beweging’.  

Lees het hele artikel uit het Tijdschrift Milieu, editie 2016-6