De wenswijk

Initiatief

Aanleiding

Burgerparticipatie op het niveau van basisschoolleerlingen en gericht op de eigen leefomgeving, hoe doe je dat?

Doel en resultaten:

De Wenswijk stelt kinderen in de gelegenheid om duurzame verbeteringen aan te dragen voor de wijk rond hun school. Dit gebeurt op uitnodiging van de gemeente. Dankzij de gemeente kan de school beschikken over leermiddelen en communicatiemiddelen die kinderen kunnen gebruiken. Verder laat de gemeente De Wenswijk zijn beloop. Totdat het tijd is om de wensen van de kinderen in ontvangst te nemen natuurlijk. De Wenswijk is eigenlijk een soort voorstelling. De hoofdrol ligt bij de leerlingen en de regie bij de school. Er staat weinig vast, behalve dit: leerlingen moeten de wijk bekijken, hun wensen kenbaar maken en meedoen aan een positieve actie. Het gaat in kleine schaal over het samen inrichten van de leefomgeving. Het resultaat van dit project is onder andere dat kinderen leren hoe ze kunnen participeren in de samenleving en zo hun eigen leefomgeving kunnen verbeteren.

Activiteiten, aanpak en methode:

Voor het project wenswijk zijn al in andere wijken pilots gedaan. De thema’s schoon, groen en veilig zijn reeds uitgewerkt. In dit project wordt het thema water uitgewerkt. De methode bestaat in het kort uit het gezamenlijk doen van een wijkschouw op kinderniveau en het n.a.v. die wijkschouw uitwerken van wensen t.a.v. de inrichting van de wijk.

Effecten:

Concrete verbeteringen in de wijken door de realisatie van de gekozen wensen.

Doelgroepen:

Leerlingen en docenten van basisscholen, ouders en buurtbewoners

Looptijd:

01/09/2005 - 01/07/2007

Organisatie

Uitvoerder:

IVN Consulentschap Zeeland

Naam contactpersoon:

mevrouw R. de Ligt - van der Zee

Partners:

Zeeuwse NME-centra, Stichting wensenwerk, Bureau EchteWelvaart, SME milieuadviseurs