Eco Erf

Initiatief

Aanleiding:

Het WWF concept One Planet Living gaat er vanuit dat men op een moderne, aantrekkelijke en betaalbare manier binnen een ecologisch verantwoord budget van 1,8 ha/persoon kan leven. Dit is wat WWF en wetenschappers ‘duurzaam leven’ noemen. EcoErf wil een voorbeeld zijn voor de gewenste integratie van natuur en mens en herstel van biodiversiteit.

Doel en resultaten:

EcoErf is een innovatief duurzaamheidsproject met een hoge waarde als leertraject en praktijkvoorbeeld van duurzaam leven. Het concept van EcoErf (ecologisch duurzaam erf) biedt een nieuwe impuls voor ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied. Het betreft een nieuwe vorm van wonen en werken in het buitengebied (landgoed-nieuwe stijl).

Activiteiten, aanpak en methode:

EcoErf omvat een ontwikkel- een participatietraject op terrein van gebiedsontwikkeling met minimale mondiale footprint. Op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap stappen 12 gezinnen en andere partners in voor de realisatie ervan. Daarna leren de bewoners in de praktijk steeds duurzamer te leven. De functie als voorbeeldproject wordt ondersteund door onder meer een website, een partnerschap met een lokale agrarische school (EcoErf = praktijkterrein), openstelling voor belangstellenden.

Effecten:

EcoErf is een vernieuwend initiatief waarbij pioniers in de energietransitie zijn betrokken. Partners in EcoErf willen ervaringen graag met anderen delen. Via een website en nieuwsbrief zullen vorderingen in het project voor iedereen te volgen zijn. Het concept wordt bovendien zo ontworpen dat het makkelijk herhaalbaar en opschaalbaar zal zijn.

Doelgroepen:

Diverse partners o.a. SEV, FGW, WWF, Kleine Aarde, Innovatienetwerk

Looptijd:

01/04/2009 - 31/12/2010

Organisatie

Uitvoerder:

Stichting One Planet - Amersfoort

Naam contactpersoon:

Paul Heistein

Partners:

Diverse partners o.a. SEV, FGW, WWF, Kleine Aarde, Innovatienetwerk