Groene Lopers Overijssel

Meer inwoners en bedrijven bij groene initiatieven betrekken en de biodiversiteit in de eigen leefomgeving bevorderen: dat is de missie van de Groene Lopers Overijssel. Dit provinciebrede netwerk ondersteunt individuele Groene Lopers om meer mensen groen minded te krijgen. Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar.

Duurzaam netwerk in Overijssel rolt groene lopers uit

Het idee van een Groene Loper is dat mensen door meer betrokkenheid bij natuur in hun directe omgeving gestimuleerd worden om duurzaam te handelen en zorgzaam om te gaan met het landschap. En op die manier positief bijdragen aan de kwaliteit en biodiversiteit van stad en platteland. Aanjager van het Groene Loper-project is kennisprogramma DuurzaamDoor van het Rijk en de gezamenlijke provincies. Dankzij de aanpak van DuurzaamDoor groeide er in Overijssel een netwerk van momenteel zo’n dertig overheden, maatschappelijke organisaties en instellingen. Die zijn verenigd in zeven lokale Groene Lopers.

groeneloper.JPG

Bloemenlint

Arjan Broer, sociaal ondernemer, zit in het projectteam van de Groene Loper Zwolle. Hij is het meest trots op het bloemenlint, de eerste activiteit die groene initiatieven gezamenlijk organiseerden onder de paraplu van de Groene Loper Zwolle. Broer: “We zaaien op die dag 50 kilo zaad in door de hele stad. Dat geeft de stad een vrolijke uitstraling, maar het lint is in eerste instantie bedoeld als bijenpaleis. Door het tekort aan wilde planten met bloemen kunnen bijen steeds minder voedsel vinden. Dat heeft gevolgen voor de productie van honing, maar ook voor de bestuiving van ons groente en fruit.”

Geld weggeven

Vorig jaar kreeg de Groene Loper Zwolle 15.000 euro van DuurzaamDoor en de provincie Overijssel dat ze mocht verdelen onder initiatieven. Die konden zich hiervoor inschrijven. “Als ze zich samen inschreven, maakten ze meer kans”, aldus Broer. “Daarmee wilden we samenwerking stimuleren. Het leidde tot veel leuke aanmeldingen. Zo schaftte een van de initiatieven met het geld een tent aan die te gebruiken is bij groene activiteiten, zoals een natuurwerkdag of een festival. Anderen mogen er ook gebruik van maken.”

Cross-overs

Van stoppen wil Broer nog niets weten. “Ons doel is dat de Groene Loper Zwolle in 2018 uit een vast kernteam bestaat. Misschien wel uit een combinatie van partijen die elkaar scherp houden en de loper zo laten voortbestaan. We willen de komende tijd cross-overs proberen te maken tussen bedrijven en maatschappelijke initiatieven. Bijvoorbeeld met het Zwolse bedrijventerrein Hessenpoort, waar nu al een initiatief actief is om meer bloemen, planten en dieren op het terrein te krijgen.”

In het Vakblad Groen, december 2016 verscheen het volledige artikel.