Ketensamenwerking leidt tot meer hergebruik sloopbeton

Beton is bij uitstek een geschikt materiaal voor circulariteit. Toch komt slechts 1 tot 2 procent van het sloopbeton als granulaat terug in nieuw beton. In het vernieuwde dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen hebben ze het anders aangepakt. Daar is de helft van het beton afkomstig van sloopbeton. Een resultaat van de Ketentafel (KT) Beton Drenthe, een samenwerking tussen bedrijven en organisaties in de betonketen die het verduurzamen van de betonketen in de provincie Drenthe beoogt.

Bouwbedrijf Koenen Bouw, onderdeel van VolkerWessels, was verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe dierenpark in Emmen. Tijdens de ontwerpfase onderzocht het bedrijf in samenwerking met KT Beton Drenthe de mogelijkheid om gerecycled beton te gebruiken. Dirkjan Bours, procesbegeleider van de ketentafels voor Beton in Drenthe en Friesland: "Uiteindelijk hebben we een gemiddelde van vijftig procent gerealiseerd, zonder meerkosten. Ook leverde het project een schat aan kennis op over de toepassing van betongranulaat. Die kennis kunnen we in volgende projecten toepassen."

sloopbeton

Noorden Duurzaam

De betonketentafels zijn een initiatief van Noorden Duurzaam, een vereniging in Noord-Nederland die lokale ketens helpt om omslagprojecten op gang te krijgen. Dat doet zij door middel van ‘tafels’, waaraan ketenpartijen kunnen aanschuiven om samen oplossingen te bedenken voor duurzaamheidskwesties. De eerste ketentafel ging in 2009 in Groningen van start. Het overleg in Groningen resulteerde in een convenant, waarin afspraken staan om het gebruik van betongranulaat te verhogen.

Landelijk congres

De werkwijze van Noorden Duurzaam is ook elders in het land opgemerkt. Bootsma: ‘Via DuurzaamDoor zijn we in contact gekomen met andere duurzaamheidsnetwerken, zoals Dirk III en Parkstad Limburg. Ook kregen we een podium tijdens een door DuurzaamDoor georganiseerd landelijk congres, waar de hele landelijke betonketen aanwezig was. Zulke contacten leiden tot kennisuitwisseling en grotere bekendheid van onze werkwijze. Inmiddels zijn er al zo’n tien betontafels opgezet.’ Daarnaast stelde DuurzaamDoor budget beschikbaar voor de opstartfase van Noorden Duurzaam. Inmiddels bedruipt de vereniging zichzelf. De 155 leden betalen contributie en Noorden Duurzaam krijgt vergoedingen van gemeenten en provincies die assistentie vragen bij ketenaanpak.

In september verschijnt een artikel over de betonketentafels van Noorden Duurzaam in vakblad BouwTotaal. Lees op Bouwtotaal.nl alvast een deel van het artikel.