Landelijk kennisknooppunt Stadslandbouw

Voorkomen dat pionierende gemeenteambtenaren, ondernemers of burgers telkens het wiel opnieuw moeten uitvinden op het gebied van stadslandbouw. Dat is de missie waarmee het Kennisknooppunt Stadslandbouw werd opgericht. In 2016 sloot de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) zich aan bij het Kennisknooppunt om het initiatief te borgen voor de toekomst.

Kennisknooppunt stadslandbouw blijft informeren en verbinden

Het Kennisknooppunt Stadslandbouw komt voort uit het RVO Programma Duurzaam Door. Op initiatief van Duurzaam Door kwamen tientallen vertegenwoordigers van de 5 O´s (ondernemers, onderwijs, overheid (Stedennetwerk), onderzoek en non/profit organisaties) een aantal keer per jaar bij elkaar om kennis uit te wisselen over stadslandbouwactiviteiten in hun gemeente en in het algemeen.
Kennisuitwisseling heeft meerdere voordelen. Het geeft deelnemers niet alleen praktische handvatten om stadslandbouw verder te ontwikkelen, maar maakt ook heel concreet wat het effect kan zijn van stadslandbouw voor de sociale cohesie en het leefklimaat in de omgeving.

In het jaar 2016 sloot de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) zich aan bij het Kennisknooppunt. DuurzaamDoor wilde de ondersteunende rol afbouwen en de maatschappelijke partners een grotere rol geven. GDO was bereid, als bestuurlijk en NME-netwerk (Natuur- en Milieueducatie) dat duurzame ontwikkeling mogelijk wil maken, om het eigenaarschap van het knooppunt op zich te nemen en de mogelijkheid om een verdienmodel te onderzoeken. Bestuurlijk moderator Jean Eigeman heeft het op zich genomen het programma te borgen voor de toekomst. “Ik ben blij dat we deelnemers aan het kennisknooppunt de kans kunnen blijven bieden om verhalen door te vertellen,” zegt Eigeman. “Het valt mij op dat er al heel veel gebeurt op het gebied van stadslandbouw. Dat zou best wat beter in beeld mogen zijn. Het zijn misschien niet altijd wereldschokkende dingen, maar veel van wat er gedaan wordt, draagt wel bij aan een beter leefklimaat.”

GDO zet zich er de komende jaren voor in dat de kennis over stadslandbouw breder verspreid wordt, ondersteund met bijeenkomsten en een nieuwe website. Het doel is verbindingen te blijven maken tussen de deelnemers uit verschillende O’s, in de hoop dat het eraan bijdraagt dat het aantal deelnemers aan stadslandbouw in elke middelgrote gemeente toeneemt.

Het volledige artikel staat in Stadswerk Magazine, januari 2017