New World Campus

De New World Campus in Den Haag is dé plek waar baanbrekende oplossingen gevonden worden voor mondiale vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling, internationaal en in Nederland. Door professionals uit verschillende vakgebieden zowel online als op een fysieke campus samen te brengen, ontstaan vernieuwende oplossingen en businessmodellen.

Samenwerken op één campus voor versnelling van duurzaamheid en ondernemerschap

De New World Campus in Den Haag is dé plek waar baanbrekende oplossingen gevonden worden voor mondiale vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling, internationaal en in Nederland. Door professionals uit verschillende vakgebieden zowel online als op een fysieke campus samen te brengen, ontstaan vernieuwende oplossingen en businessmodellen.

Op de New World Campus (NWC) komen partijen samen om duurzame ideeën op te pakken en sneller op te schalen. De NWC sluit zich aan bij programma’s die voorzien in deze behoefte, mede dankzij de financiële steun van DuurzaamDoor.

Acceleratorprogramma

Een van de activiteiten op de NWC is het acceleratorprogramma iMPACT Booster. Dat richt zich op Nederlandse en buitenlandse ondernemers die een business willen beginnen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Directeur van het programma Walter aan de Wiel: “We bieden bedrijven en startups vijf maanden lang ondersteuning bij de marktvalidatie van hun product. Het gaat in het programma om marktkansen, maar altijd vanuit een duurzaam profiel. De bedrijven letten op het milieu en op sociale uitdagingen en werken op die manier aan de Sustainable Development Goals.”

Mentoren en experts

De iMPACT Booster ondersteunt de deelnemers met een investering, trainingen en toegang tot het netwerk van de NWC en een uitgebreide expertpool met kennis op gebieden variërend van branding tot communitybuilding en kennis van lokale governancestructuren. Ook krijgt iedere deelnemer een mentor toegewezen. Aan de Wiel: “Dat zijn mensen uit zowel het bedrijfsleven als de overheidshoek, die dit vrijwillig doen. Veel mentoren zijn ook onderdeel van de NWC community, zodat kruisbestuiving ontstaat.”

Op eigen benen

Sinds de zomer staan de ondernemers weer op eigen benen, maar mogen ze nog steeds bij de iMPACT Booster aankloppen en het netwerk gebruiken. “We onderhouden binnen de opgebouwde community contact met elkaar, maar het gaat ze ook zelfstandig goed af”, aldus Aan de Wiel. “Een van de bedrijven groeit hard in Afrika en werkt inmiddels met grote klanten. Andere ondernemers haalden een aanvullende investering binnen. Het acceleratorprogramma zorgde voor een enorme versnelling.”

Het volledige artikel verscheen op Publiek Denken, december 2016.