Openbare V oo/e rliching

Doel en resultaten:

Het doel van het project is de ontwikkeling van een interactief voorlichtingsconcept waarmee bewoners inzicht krijgen in de effecten van mogelijke oplossingen en zo mee kunnen denken over openbare verlichting in de eigen omgeving.

Uitvoerder:

Van der Glas Milieuadvies

Naam contactpersoon:

Martijn van der Glas

Activiteiten, aanpak en methode:

De vier deelnemende gemeenten uit dit project hebben allemaal kort geleden hun beleidsplannen openbare verlichting vastgesteld. In de uitvoeringsfase is het creëren van draagvlak van belang. Het project Openbare V oo/e rlichting richt zich op het gezamenlijk met burgers komen tot integrale oplossingen voor duurzame openbare verlichting. Het project maakt deel uit van de Koepeldeal tussen gemeenten en provincie op het gebied van Energie.

Effecten:

Burgers iets bijbrengen over duurzame openbare verlichting.

Partners:

Gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond

Doelgroepen:

Burgers

Looptijd:

2013-2014

Deelnemende Provincies:

Groningen

Kosten/Cofinanciering:

€ 52.500/26.250