Scholen sparen energie!

Initiatief 

Aanleiding: 

De provincie Noord-Holland wil de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Energiebesparing is een uitstekende manier om te zorgen voor minder uitstoot van CO2, het belangrijkste broeikasgas. Tot op heden zijn er binnen het onderwijs vele energieonderzoeken uitgevoerd. Doorvoering van geadviseerde maatregelen vindt echter vaak niet plaats. De scholen hebben hiervoor weinig tot geen financiële middelen beschikbaar. In 2004 werd tevens merkbaar dat door de verdwijning van vele landelijke en regionale subsidies, de vraag naar energieonderzoeken drastisch is gedaald. Ook hier is de oorzaak vaak geldgebrek.

Doel en resultaten:

‘Scholen sparen energie!’ draagt op twee manieren bij aan CO2- besparing. Op de eerste plaats door de schoolgebouwen zelf energiezuiniger te maken. En wel zó dat dit voor scholen per saldo geen geld kost. De truc: de besparing op de energiekosten is hoger dan de kosten voor het energiezuinig maken). Op de tweede plaats door de leerlingen bewust te maken van het verband tussen klimaatverandering energiegebruik en hun eigen rol daarin. Hiertoe zijn kant-en-klare lespakketten ontwikkeld, beschikbaar voor zowel de hoogste groepen basisonderwijs als voor de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Activiteiten, aanpak en methode:

Er zijn twee lespakketten beschikbaar, één voor het basisonderwijs en één voor het voortgezet onderwijs:
• “Hou de zon in huis” is bedoeld voor 7e en 8e groepen basisonderwijs
• “Check it Out” voor het voortgezet onderwijs.
Optioneel kunnen scholen ook gebruikmaken van de Energiebus van ECN en van lesmateriaal dat energiebedrijf Nuon heeft laten samenstellen. Verder zal er een subsidie beschikbaar komen voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen bij de deelnemende scholen. Deze subsidie, die maximaal 1000,- euro zal bedragen, wordt beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Holland. Mocht de subsidie onvoldoende zijn om de door te voeren maatregelen te bekostigen, dan zijn er eventueel aanvullende financieringsmogelijkheden mogelijk.

Effecten:

Meer energiebesparende maatregelen in schoolgebouwen, CO2 besparing en meer leerlingen zijn bewust van het verband tussen klimaatverandering energiegebruik en hun eigen rol daarin.

Doelgroepen:

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Holland.

Looptijd:

01/04/2005 - 31/12/2006

Organisatie

Uitvoerder:

Scholen in Noord-Holland

Naam contactpersoon:

Pim van Herk

Partners:

Provincie Noord-Holland: subsidieverstrekker en initiator van het project; F&B specialisten in energie en milieu F&B: werving, communicatie en voorlichting; EnerDeCo: energieadvisering en implementatie energiebesparende maatregelen; verschillende Noord-Hollandse gemeenten