Stedennetwerk Stadslandbouw

Sinds eind 2013 ondersteunt Duurzaam Door en werkt samen in het Stedelijke netwerk Stadslandbouw. Het Stedennetwerk Stadslandbouw is een landelijk netwerk van gemeentelijke ambtenaren in de stadslandbouw. Het biedt de deelnemers de ruimte om gezamenlijk blokkades aan te pakken, elkaar te inspireren, richting te geven aan beleid en kansen te grijpen.

Rol Duurzaam Door

Duurzaam Door ondersteunt sinds eind 2013 het Stedennetwerk Stadslandbouw, omdat zij vindt dat de verschillende initiatieven Stadslandbouw bijdragen een de versnelling naar een groene economie. Stadslandbouw raakt tevens aan de thema’s Voedsel en Biodiversiteit van het programma Duurzaam Door.

De ondersteuning door Duurzaam Door in 2014 gebeurde door zowel cofinanciering als door ondersteuning en begeleiding (van de bijeenkomsten) van het leertraject en de pilots. Het beoogd resultaat van deze ondersteuning is de ontwikkeling, samen met de deelnemers van het netwerk en de grote bijeenkomst op 14 oktober 2014 van 10 tips voor duurzame stadslandbouw zijn. Deze zullen vorm krijgen in een infografics op de websites van Duurzaam Door en het Stedennetwerk stadslandbouw.

Stedennetwerk Stadslandbouw

Stad en voedselvoorziening, stad en lokale voedselketens, stad en kringlopen, stad en groen… veel komt samen in de term ‘stadslandbouw’. Stadslandbouw staat volop in de belangstelling, het bruist van de ideeën, plannen en initiatieven. Maar het ontbreekt vaak aan samenhang en richting. Initiatieven komen daardoor moeizaam of niet tot wasdom. Elke pionierende gemeenteambtenaar, ondernemer, burger die zich bezighoudt met stadslandbouw moet als het ware zelf het wiel weer uitvinden: welke regels zijn voor mijn initiatief van toepassing, waar kan ik ontwikkelen, wie heeft kennis van zaken en hoe kan ik initiatieven faciliteren. Het netwerk brengt pioniers bij elkaar en stimuleert met hen  de ontwikkeling van stadslandbouw in Nederland.

Leden en leertraject

Bij het stedennetwerk zijn 15 steden aangesloten. Zij betalen een jaarlijkse contributie en kunnen hiermee deelnemen aan het leertraject: reguliere bijeenkomsten georganiseerd door WUR, Netwerk Platteland, en Duurzaam Door, waarin deelnemers kennis en ervaring met elkaar kunnen uitwisselen.

Linkedingroep

Naast het formele netwerk is er ook een Linkedingroep Stedennetwerk Stadslandbouw, waarvan ca 150 personen lid zijn.

Pilots

Begin 2014 was er bij bepaalde deelnemers behoefte aan extra begeleiding ten behoeve van de verdieping van de eigen casus. Besloten werd om, naast de reguliere bijeenkomsten van het leertraject, ook drie gemeenten extra te ondersteunen met hun casus: Alphen aan de Rijn, Arnhem, en Amsersfoort.

Strategische agenda

In het voorjaar van 2013 heeft het Stedennetwerk Stadslandbouw de Agenda van de Stadslandbouw opgesteld. Wethouder Alexandra van Huffelen heeft de Agenda Stadslandbouw op 15 mei 2013 aangeboden aan Staatssecretaris Sharon Dijksma.

De volgende gemeenten hebben de agenda inmiddels ondertekend:

Rotterdam, Groningen, Ede, Nijmegen, Zutphen, Geleen-Sittard, Vlaardingen, Capelle aan den IJssel, Zeist, Apeldoorn, Zwolle, Utrecht, Dordrecht, Arnhem, Alphen aan den Rijn,  Steenwijkerland, Maastricht, Den Haag, Eindhoven, Breda, Almere, Alkmaar,  Haarlemmermeer, Leeuwarden, ’s-Hertogenbosch.

Hoe werkt het ondertekenen?

Het is mogelijk om de Agenda van de Stadslandbouw op onderdelen te ondertekenen. Een gedrukte versie van de Agenda kunt u opvragen bij Lieneke Voorbij (lieneke.voorbij@wur.nl).

Meer informatie is te vinden op www.stedennetwerkstadslandbouw.nl