We willen projecten beter helpen uitvoeren

De werkwijze van de overheid is aan het veranderen, steeds vaker vindt er een samenwerking plaats met partijen uit de samenleving. Deze veranderde aanpak noemen we ‘participatiemaatschappij’, ‘energieke samenleving’ of ‘doe-democratie’ en is positief voor burgers en bedrijven die steeds meer in beweging komen in het publieke domein. Provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland kunnen zich helemaal vinden in deze aanpak. Ze vertellen hóe zij het anders aanpakken en wát daar zoal mee bereikt is.

ingang_provinciehuis_960x225.jpg

Hoe omschrijft u de veranderde aanpak?

“Vroeger hanteerden we bij het programma DuurzaamDoor vooral projectenlijsten en golden er verschillende subsidieregelingen. We lieten vele innoverende en duurzame projecten starten. De kwaliteit waarborgden we via extra evaluaties. Nu is er geen projectregeling meer. In plaats van twintig kleine projecten te ondersteunen, kijken we welke grootschalige projecten er zijn in de provincie en hoe we deze gericht kunnen ondersteunen. Op onze bestuurlijke agenda staat bijvoorbeeld decentrale energie, voedsel en gebiedsontwikkeling. We selecteren projecten die daarop aansluiten. Deze werkwijze zie ik ook in toenemende mate in andere provincies.

Co-creatie

Daarnaast is de manier waarop we ondersteuning bieden veranderd. Onze werkwijze is nu gestoeld op ‘co-creatie’, ofwel ‘netwerkend leren’. We kijken daarbij binnen de provincie Zuid-Holland hoe een maatschappelijke opgave zo kan worden gerealiseerd, dat we niet alleen ons eigen belang voor ogen houden, maar ook dat van andere partijen. We willen de belangen en geluiden van andere partijen meer horen, daarop aansluiten en deze benutten. We haken vanuit DuurzaamDoor al aan wanneer het project van start gaat, bieden ondersteuning en doen evaluaties met de organisatoren tijdens het proces en na afloop. Dit is de manier waarop overheden tegenwoordig willen werken. Het gevolg is soms dat er een ander tijdpad voor het project ontstaat en andere partijen deelnemen. Deze werkwijze en een eventueel meer benodigde tijd in de startfase, vraagt ook flexibiliteit van de organisaties.

Kwadrantenmodel

De andere manier van beleidsvoeren zie je ook terug in het kwadrantenmodel. Dit model bestaat uit vier rollen die de overheid kan aannemen. De eerste rol is regelgeving en het stellen van kaders. Vijftig jaar geleden was dit dé rol van de overheid. De tweede rol is een programmerende overheid, waarin de overheid probeert om zo goed mogelijk haar taken zelfstandig op te pakken. De derde rol is om meerdere partijen erbij te betrekken. De vierde rol is de bottom-up benadering, waarbij gekeken wordt naar welke maatschappelijke initiatieven er zijn. Voor elke opgave kiezen we de rol die het meest geschikt is. We zijn allang niet meer alleen de regisseur, bij sommige projecten zijn we bijvoorbeeld gewoon één van de partners. We willen het nu echt anders doen. Want als je je nieuwe rol uitprobeert met strakke voorwaarden, is er in wezen niets veranderd.

Verkennende fase

Dankzij DuurzaamDoor hebben we in de praktijk, samen met externe partijen, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van verschillende projecten. Veel van deze projecten hebben daar geen specifiek budget voor. De kracht van DuurzaamDoor is dat je in de verkennende fase van een project al aan de slag kunt. Dit is bijvoorbeeld sterk het geval bij het project met de windmolens in Noord-Brabant, dat medegefinancierd is door DuurzaamDoor. Zuid-Holland en Noord-Brabant lijken qua aanpak op elkaar.”

Meer informatie

Publicatie de Nederlandse School voor Openbaar bestuur (vanaf pagina 23 over het kwadrantenmodel).
Het festival van de toekomst op 10 november a.s. in Den Haag.

festival_van_de_toekomst.jpg