Werkgelegenheid in de Circulaire economie

Werkgelegenheid

Metabollic is gevraagd om hier mee aan de slag te gaan en dit inzicht zo bruikbaar en toepasbaar mogelijk weer te geven. Voor elk van de drie belangrijke sectoren - Bouw, Agri & Voedsel, en Plastics & Consumentengoederen - is allereerst gedefinieerd hoe een ideale circulaire sector eruit ziet. Vervolgens leiden we daaruit de interventies en handelingsperspectieven vanaf.

Het kan zijn dat er binnenkort CO2 specialisten zijn die weten wat je daar mee kan maken. Hebben we in de toekomst een de grondstofmakelaar of in plaats van slopen van een gebouw zie je dat een gebouw geoogst wordt?