Projecten

Op deze pagina kunt u de projectendatabase doorzoeken op bijvoorbeeld thema, domein of provincie. In deze database vindt u alle DuurzaamDoor initiatieven. Daarnaast ook de activiteiten uit de eerdere programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO-projecten) en Natuur- en Milieueducatie (NME-arrangementen). Deze bieden een schat aan leerervaringen en aanknopingspunten voor mogelijke netwerkpartners, die voor uw eigen initiatieven belangrijk kunnen zijn.

Duurzame Waarde(n)

Project
InitiatiefAanleiding:Duurzame ontwikkeling vraagt om nieuwe initiatieven, innovaties, nieuwe...

Duurzaamheidsmaatlat Aquacultuur

Project
InitiatiefAanleidingIn het Provinciaal Sociaal Economisch Beleidsplan (2005- 2008) wordt aangegeven...

Check it out! Tools voor een duurzame wereld

Project
InitiatiefAanleidingCOS Overijssel wil samenlevingsbreed werken aan een duurzame toekomst en...

Creatieve FileRondetafels Maastricht-Bereikbaar

Project
InitiatiefAanleiding:Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden rond de aanleg van de...

Vooruit denken en verwijlen

Project
Initiatief Aanleiding: Aanleiding voor de studie is de actuele transformatieopgave van de...

Energierekening light!

Project
InitiatiefAanleiding:Een gemiddeld huishouden verbruikt 3.300 kWh elektriciteit per jaar....

Groen Blauwe as

Project
InitiatiefAanleiding:Gemeente GoudaDoel en resultaten:De wijkontwikkeling Korte Akkeren is...

Servicepunt onderwijs in bedrijf

Project
Initiatief AanleidingVanuit scholen in het voortgezet onderwijs is er een toenemende vraag naar...

Samenwerking voor duurzame mobiliteit

Project
Initiatief Aanleiding: Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) heeft meer dan twintig productie- en...

Toekomst Triatlon - Werken aan innovatie, strategie en bedrijfscontinuïteit.

Project
Initiatief Aanleiding: Resultaten behaald in het project ‘MVO in Gelderland en Overijssel, werken...

Handhavingsimpuls: Duurzame kwaliteit woningbouw

Project
InitiatiefAanleiding:Uit de praktijk blijkt dat de kwaliteit van veel nieuwbouwwoningen, door...

Groen tussen de bedrijven door

Project
InitiatiefAanleiding:De 'lelijkheid van bedrijventerreinen' -recentelijk ontdekt als...

Van bedrijventerrein naar bedrijvenpark

Project
Initiatief Aanleiding: De wens om bedrijventerreinen duurzaam (her-) in te richten door middel van...

Base of the Pyramid innovaties voor locale gemeenschappen in ontwikkelingslanden

Project
InitiatiefAanleiding:India is een interessante nieuwe afzetmarkt voor veel Westerse bedrijven. Maar...

KISSZ

Project
Initiatief Aanleiding: Vraagstukken rondom klimaat en ruimte, energie en van grootstedelijke...

Ecokids Brede School - verbreding partijen

Project
InitiatiefAanleiding:Stichting Ecokids Nederland (SEN) stimuleert dat maatschappelijke organisaties...

Jongerenprogramma's participatie klimaat

Project
Initiatief Aanleiding:  In de programmaperiode LvDO 2008-2011 wordt een grootschaliger vervolg van...

Water en Burgers: interventies rondom waterbeleving in Nieuwegein

Project
Initiatief Aanleiding: De gemeente Nieuwegein in samenwerking met HDSR en Hydron Midden-Nederland...

Doe mee met de KRW!

Project
InitiatiefAanleidingVerwachte grote impact van de KaderRichtlijn Water.Doel en resultaten:Het doel...

Duurzaam kansen creëren in de haven

Project
InitiatiefAanleiding:De haven Amsterdam heeft middels de 'Nota duurzaamheid GHA' een goede aanzet...

Vrouwenateliers duurzame plattelandsontwikkeling

Project
InitiatiefAanleiding:Het voorzieningenniveau, de leefbaarheid en de vitaliteit van het platteland...

Water in beeld

Project
Initiatief Aanleiding: Water in beeld is een video-uitwisselingsprogramma voor kinderen over water...

Alternatieve energieopwekking met watermolens

Project
InitiatiefAanleiding:Limburg kent als geen andere streek in Nederland vele watermolens die het...

Check it out! in de provincie Noord Brabant

Project
InitiatiefAanleidingDe aandacht voor wereldwijde klimaatverandering is groeiende.Doel en resultaten...

Club van Jisp - MVO bedrijvenkring Noord-Holland

Project
InitiatiefAanleiding:Succesvolle formule in Zuid-Holland, Club van Ackerdijk.Doel en resultaten:Met...

Pagina's