Publicaties

Krant DuurzaamDoor Data 2012-2016

Publicatie
4 jaar werken aan sociale innovatie 2013-2016. De data in deze krant zijn een bloemlezing van alle...

Interview Henk Mirck

Publicatie
“Het wiel wordt vaak opnieuw uitgevonden, dat is zonde” Henk Mirck is voorzitter van Vereniging...

Duurzaam Door Besturen door Burgerkracht

Publicatie
Het boek is door Jos van der Schot geschreven  in het kader van het programma DuurzaamDoor. Het...

Meerwaarde van Zonnepark AVRI voor Betuwenaren

Publicatie
De vuilstort van de AVRI in Geldermalsen is gesloten. Het idee is om op deze gesloten vuilstort...

Sturen door leren en co-creëren

Publicatie
Dit rapport gaat over ‘kennis’ als beleidsinstrument. Het kennisprogramma DuurzaamDoor staat in...

Groenblauwe regiobijeenkomst over groen en gezondheid

Publicatie
DuurzaamDoor (RVO), Branchevereniging VHG, NL Greenlabel, GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling...

Leren van Lochem

Publicatie
Praktijkvoorbeeld van hoe lokaal bestuur vertrouwen schenkt aan de energieke samenleving

Factsheet Groenblauwe informatiebronnen

Publicatie
Bij de Design Academy in Eindhoven vond op 23 april 2015 een ‘Groenblauwe regiobijeenkomst’ plaats...

Factsheet florende bedrijventerreinen

Publicatie
Factsheet met links naar websites over groene bedrijventerreinen. De factsheet is opgesteld naar...

Nota Kennisprogramma DuurzaamDoor 2013-2016

Publicatie
Deze nota schetst zowel het beleidskader als de uitwerking en inhoudelijke programmering van...

Tien kansen voor de energieke ambtenaar

Publicatie
Hoe kun je als ambtenaar bottom-up invulling geven aan het denkkader van de energieke samenleving?...

Partners in verduurzaming - Kansenatlas voor de overheid

Publicatie
Verduurzaming van economie en samenleving biedt bedrijven, consumenten en maatschappelijke...

Rapportage: Duurzaamheidsknooppunten - Verkenning, modellen, learning history en tools

Publicatie
In de samenwerkingsovereenkomst van het programmabureau NME en het Platform NME is afgesproken om...

Factsheet COP Biodiversiteit

Publicatie
Dit Factsheet geeft beknopt de punten weer die naar voren kwamen tijdens de in 2012 gehouden...

Brochure Krachtig Waterbeleid

Publicatie
Deze brochure laat aan de hand van vier inspirerende voorbeelden zien hoe u als bestuurder of...

Brochure Energie en Klimaat

Publicatie
Energie & Klimaat is één van de drie belangrijke thema’s van het programma NME. Om bestuurders...

Meer bereiken met NME door te leren arrangeren

Publicatie
Goede NME is niet alleen van goede kwaliteit maar sluit vooral ook aan bij de belangen van zowel...

Informatieblad Wie, Wat, Watereducatie

Publicatie
Informatieblad over watereducatie voor NME- en waterprofessionals.

Factsheet waterbestuurders, Waar educatie het verschil maakt

Publicatie
Lees hoe watereducatie bijdraagt aan het behalen van uw beleidsdoelen.

Bestuursarticulatie NME 2010

Publicatie
Eindrapport van het onderzoek naar de bestuurlijke vraag naar NME in Nederland.

Factsheet NME als beleidsinstrument

Publicatie
Hoe kan NME als beleidsinstrument dienst doen.

Pagina's