Publicaties

Krant DuurzaamDoor Data 2012-2016

Publicatie
4 jaar werken aan sociale innovatie 2013-2016. De data in deze krant zijn een bloemlezing van alle...

Interview Arjen Wals

Publicatie
“Vroeger dacht men veel meer in hokjes” Arjen Wals is wetenschapper bij de Wageningen...

Maatschappelijke afvalinitiatieven in beeld

Publicatie
Vooral stedelijke gebieden kennen veel (innovatieve) maatschappelijke afvalinitiatieven. Wanneer...

Sturen door leren en co-creëren

Publicatie
Dit rapport gaat over ‘kennis’ als beleidsinstrument. Het kennisprogramma DuurzaamDoor staat in...

Europese publicatie: ‘Leading Practice Publication’ (LPP)

Publicatie
Het rapport ‘Leading Practice Publication’ (LPP) is gebaseerd op de kennis en ervaring van 53...

Leren van Lochem

Publicatie
Praktijkvoorbeeld van hoe lokaal bestuur vertrouwen schenkt aan de energieke samenleving

Factsheet Groenblauwe informatiebronnen

Publicatie
Bij de Design Academy in Eindhoven vond op 23 april 2015 een ‘Groenblauwe regiobijeenkomst’ plaats...

Rapport onderzoek circulaire economie opleidingen

Publicatie
SustainableMotion heeft een verkennend onderzoek gedaan naar het hoger onderwijsaanbod dat het...

Rapportage: Duurzaamheidsknooppunten - Verkenning, modellen, learning history en tools

Publicatie
In de samenwerkingsovereenkomst van het programmabureau NME en het Platform NME is afgesproken om...

Effecten van sociale instrumenten - Onderzoek Arcadis

Publicatie
In opdracht van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling heeft adviesbureau ARCADIS in 2011...

Young Mentality & Duurzaamheid

Publicatie
Dit boekje geeft u inzicht in de plek die duurzaamheid inneemt in de belevingswereld van jongeren.

Bestuursarticulatie NME 2010

Publicatie
Eindrapport van het onderzoek naar de bestuurlijke vraag naar NME in Nederland.

Eindrapportage Nieuwe Verdienmodellen voor maatschappelijke initiatieven

Publicatie
In de zomer van 2010 is GreenWish in opdracht van Leren voor Duurzame Ontwikkeling gestart met het...

Overstappen naar de circulaire economie? The challenge.

Publicatie
In opdracht van LvDO-NME heeft het One Planet Architecture Institute de verkenning: Leren van de...

Denken over systeem finance (Essay)

Publicatie
Van breed gelegitimeerd naar over–capitalism. En wat nu? Beters of anders? Beide zijn nodig. Maar...

Kennisbank Aanvullende Geldsystemen

Publicatie
Aanvullende geldsystemen vertrekken vanuit het inzicht dat geld een door de mens ontwikkeld...

Voedselverliezen; perverse prikkels in de voedselketen - Afstudeerscriptie

Publicatie
Jaarlijks wordt er voor miljarden euro’s aan voedsel weggegooid in Nederland. Dit staat in schril...

Participeren is ondernemen - Essay

Publicatie
Dit essay is geschreven door Stef Janssen op verzoek van de provincie Noord Brabant. Janssen is...

De wereld duurzamer maken kan niet zonder sociaal leren

Publicatie
Inaugurele rede Arjen Wals (27-05-2010)Technologische vernieuwing, betere wet- en regelgeving en...

Zeeland's 10 largest challenges

Publicatie
Zeeland's 10 largest challenges in sustainable development.

Essay reeks 2 - 03: Groot denken, klein bewegen

Publicatie
In de essayreeks Duurzame Ontwikkelingen II, genaamd Van Denken naar Doen is het derde essay...

Essay reeks 2 - 02: Als iedereen kiest voor duurzaamheid

Publicatie
Deze brochure is een weergave van gesprekken tussen van elf professionals die in 2007 zes middagen...

Pagina's