Publicaties

Sturen door leren en co-creëren

Publicatie
Dit rapport gaat over ‘kennis’ als beleidsinstrument. Het kennisprogramma DuurzaamDoor staat in...

Tien kansen voor de energieke ambtenaar

Publicatie
Hoe kun je als ambtenaar bottom-up invulling geven aan het denkkader van de energieke samenleving?...

Rapportage: Duurzaamheidsknooppunten - Verkenning, modellen, learning history en tools

Publicatie
In de samenwerkingsovereenkomst van het programmabureau NME en het Platform NME is afgesproken om...

Meer bereiken met NME door te leren arrangeren

Publicatie
Goede NME is niet alleen van goede kwaliteit maar sluit vooral ook aan bij de belangen van zowel...

LA21 Revisited, de mondiale dimensie van lokale duurzaamheid

Publicatie
Rio in 1992 leverde naast een Agenda voor de 21e eeuw (Agenda 21) ook een Lokale Agenda 21 op....

Het Onderste Boven van Transition Towns

Publicatie
Publicatie, gemaakt in opdracht van het Programma Leren voor Duurzame Ontikkeling, over hoe burgers...

Voedselverliezen; perverse prikkels in de voedselketen - Afstudeerscriptie

Publicatie
Jaarlijks wordt er voor miljarden euro’s aan voedsel weggegooid in Nederland. Dit staat in schril...

Duurzaam loont, een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag

Publicatie
Gemeenten worden met verschillende uitdagingen geconfronteerd om burgers / consumenten te...

Zeeland's 10 largest challenges

Publicatie
Zeeland's 10 largest challenges in sustainable development.

Learning history: Het verzilveren van KleurenKapitaal

Publicatie
Een Learning History is een verhaal over leerervaringen waarin zowel de feitelijke gebeurtenissen...

Essay reeks 1 - 04: De akoestiek van Sociaal leren

Publicatie
Door Noor van der Hoeven, Arjen Wals en Harm BlankenNoor van der Hoeven, Arjen Wals en Harm Blanken...