Publicaties

Versterken lerend vermogen provincies - januari 2018

Publicatie
Provincies kunnen verder komen met hun natuuropgaven, als zij elkaars ervaringen meer benutten. Ze...

Duurzaam Door Besturen door Burgerkracht

Publicatie
Het boek is door Jos van der Schot geschreven  in het kader van het programma DuurzaamDoor. Het...

Leren door doen Overheidsparticipatie in een energieke samenleving

Publicatie
In toenemende mate werkt de overheid samen met partijen uit de samenleving. Soms met individuele...

Sturen door leren en co-creëren

Publicatie
Dit rapport gaat over ‘kennis’ als beleidsinstrument. Het kennisprogramma DuurzaamDoor staat in...

Groenblauwe regiobijeenkomst over groen en gezondheid

Publicatie
DuurzaamDoor (RVO), Branchevereniging VHG, NL Greenlabel, GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling...

Leren van Lochem

Publicatie
Praktijkvoorbeeld van hoe lokaal bestuur vertrouwen schenkt aan de energieke samenleving

Tien kansen voor de energieke ambtenaar

Publicatie
Hoe kun je als ambtenaar bottom-up invulling geven aan het denkkader van de energieke samenleving?...

Partners in verduurzaming - Kansenatlas voor de overheid

Publicatie
Verduurzaming van economie en samenleving biedt bedrijven, consumenten en maatschappelijke...

Rapportage: Duurzaamheidsknooppunten - Verkenning, modellen, learning history en tools

Publicatie
In de samenwerkingsovereenkomst van het programmabureau NME en het Platform NME is afgesproken om...

Handreiking DO in de Brede School

Publicatie
Deze brochure geeft antwoord op tien praktische vragen over duurzaamheid in de brede school,...

Brochure Krachtig Waterbeleid

Publicatie
Deze brochure laat aan de hand van vier inspirerende voorbeelden zien hoe u als bestuurder of...

Brochure Energie en Klimaat

Publicatie
Energie & Klimaat is één van de drie belangrijke thema’s van het programma NME. Om bestuurders...

Meer bereiken met NME door te leren arrangeren

Publicatie
Goede NME is niet alleen van goede kwaliteit maar sluit vooral ook aan bij de belangen van zowel...

Informatieblad Wie, Wat, Watereducatie

Publicatie
Informatieblad over watereducatie voor NME- en waterprofessionals.

Factsheet waterbestuurders, Waar educatie het verschil maakt

Publicatie
Lees hoe watereducatie bijdraagt aan het behalen van uw beleidsdoelen.

Bestuursarticulatie NME 2010

Publicatie
Eindrapport van het onderzoek naar de bestuurlijke vraag naar NME in Nederland.

Factsheet NME als beleidsinstrument

Publicatie
Hoe kan NME als beleidsinstrument dienst doen.

10 kansen voor de energieke ambtenaar

Publicatie
Hoe kun je als energieke ambtenaar concreet aan de slag met het verbinden van de steeds complexer...

LA21 Revisited, de mondiale dimensie van lokale duurzaamheid

Publicatie
Rio in 1992 leverde naast een Agenda voor de 21e eeuw (Agenda 21) ook een Lokale Agenda 21 op....

Jaarverslag Rijksalliantie 2011

Publicatie
De missie van de Rijksalliantie Duurzame Bedrijfsvoering is om te werken aan Duurzame ...

National Journeys towards Education for Sustainable Development

Publicatie
This publication has sourced information from a series of national reviews commissioned by UNESCO...

Het Onderste Boven van Transition Towns

Publicatie
Publicatie, gemaakt in opdracht van het Programma Leren voor Duurzame Ontikkeling, over hoe burgers...

Pagina's