Publicaties

Leren voor Duurzame Ontwikkeling: Gewoon Doen!

Publicatie
Leren voor  Duurzame Ontwikkeling (LvDO) richt zich op het ontwikkeling van kennis, vaardigheden,...

Leren door doen Overheidsparticipatie in een energieke samenleving

Publicatie
In toenemende mate werkt de overheid samen met partijen uit de samenleving. Soms met individuele...

Sturen door leren en co-creëren

Publicatie
Dit rapport gaat over ‘kennis’ als beleidsinstrument. Het kennisprogramma DuurzaamDoor staat in...

Het praktijkboek De Boerderijschool verbindt!

Publicatie
Het praktijkboek De Boerderijschool verbindt! Leren in verbondenheid met jezelf, de ander, de...

What’s the Story – toolkit voor het onderwijs

Publicatie
De toolkit ‘What’s the story’ is een les over duurzame ontwikkeling waarbij leerlingen uit het...

Tien kansen voor de energieke ambtenaar

Publicatie
Hoe kun je als ambtenaar bottom-up invulling geven aan het denkkader van de energieke samenleving?...

Leerkracht Competenties Duurzaamheid

Publicatie
De competentieset ‘Leren voor duurzame ontwikkeling’ is een bewerking uit het Engels van een...

Rapportage: Duurzaamheidsknooppunten - Verkenning, modellen, learning history en tools

Publicatie
In de samenwerkingsovereenkomst van het programmabureau NME en het Platform NME is afgesproken om...

Handreiking DO in de Brede School

Publicatie
Deze brochure geeft antwoord op tien praktische vragen over duurzaamheid in de brede school,...

Factsheet GroenGelinkt

Publicatie
GroenGelinkt ondersteunt het overzichtelijk maken en delen van educatievematerialen, activiteiten,...

Meer bereiken met NME door te leren arrangeren

Publicatie
Goede NME is niet alleen van goede kwaliteit maar sluit vooral ook aan bij de belangen van zowel...

LA21 Revisited, de mondiale dimensie van lokale duurzaamheid

Publicatie
Rio in 1992 leverde naast een Agenda voor de 21e eeuw (Agenda 21) ook een Lokale Agenda 21 op....

Het Onderste Boven van Transition Towns

Publicatie
Publicatie, gemaakt in opdracht van het Programma Leren voor Duurzame Ontikkeling, over hoe burgers...

Wereldoriënterende vakken op de kaart

Publicatie
In de publicatie Wereldoriënterende vakken op de kaart zijn aanbevelingen opgenomen voor om vakken...

Voedselverliezen; perverse prikkels in de voedselketen - Afstudeerscriptie

Publicatie
Jaarlijks wordt er voor miljarden euro’s aan voedsel weggegooid in Nederland. Dit staat in schril...

Participeren is ondernemen - Essay

Publicatie
Dit essay is geschreven door Stef Janssen op verzoek van de provincie Noord Brabant. Janssen is...

Tijdpunten, een concept voor onderlinge verrekening van vrijwilligerswerk

Publicatie
Nog nooit was het thema van vergrijzing zó actueel. De media berichtten begin dit jaar uitvoerig...

Duurzaam loont, een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag

Publicatie
Gemeenten worden met verschillende uitdagingen geconfronteerd om burgers / consumenten te...

Zeeland's 10 largest challenges

Publicatie
Zeeland's 10 largest challenges in sustainable development.

Young people, education, and sustainable development

Publicatie
Exploring principles, perspectives, and praxis - Peter Blaze Corcoran en Philip M. Osano (redactie)...

Leren voor duurzame ontwikkeling; een praktische leidraad

Publicatie
Door: J. Bron, M. Haandrikman en M. LangbergUitgave: Enschede, 2009'Leren voor duurzame...

Pagina's