Publicaties

Leren voor Duurzame Ontwikkeling: Gewoon Doen!

Publicatie
Leren voor  Duurzame Ontwikkeling (LvDO) richt zich op het ontwikkeling van kennis, vaardigheden,...

Leren door doen Overheidsparticipatie in een energieke samenleving

Publicatie
In toenemende mate werkt de overheid samen met partijen uit de samenleving. Soms met individuele...

Sturen door leren en co-creëren

Publicatie
Dit rapport gaat over ‘kennis’ als beleidsinstrument. Het kennisprogramma DuurzaamDoor staat in...

Het praktijkboek De Boerderijschool verbindt!

Publicatie
Het praktijkboek De Boerderijschool verbindt! Leren in verbondenheid met jezelf, de ander, de...

Autopoiesis samenvatting

Publicatie
Samenvatting van het boek Autopoiesis van Guus Geisen.

Tien kansen voor de energieke ambtenaar

Publicatie
Hoe kun je als ambtenaar bottom-up invulling geven aan het denkkader van de energieke samenleving?...

Tien lessen in leren

Publicatie
Dit boekje gaat over leren in transities. Het is in de eerste plaats geschreven voor mensen die...

Tien tips voor slimme sturing

Publicatie
De tips zijn geschreven voor mensen die werken aan duurzame ontwikkeling. Een concept waarin...

Partners in verduurzaming - Kansenatlas voor de overheid

Publicatie
Verduurzaming van economie en samenleving biedt bedrijven, consumenten en maatschappelijke...

Rapportage: Duurzaamheidsknooppunten - Verkenning, modellen, learning history en tools

Publicatie
In de samenwerkingsovereenkomst van het programmabureau NME en het Platform NME is afgesproken om...

Handreiking DO in de Brede School

Publicatie
Deze brochure geeft antwoord op tien praktische vragen over duurzaamheid in de brede school,...

Meer bereiken met NME door te leren arrangeren

Publicatie
Goede NME is niet alleen van goede kwaliteit maar sluit vooral ook aan bij de belangen van zowel...

LA21 Revisited, de mondiale dimensie van lokale duurzaamheid

Publicatie
Rio in 1992 leverde naast een Agenda voor de 21e eeuw (Agenda 21) ook een Lokale Agenda 21 op....

Eindrapportage Nieuwe Verdienmodellen voor maatschappelijke initiatieven

Publicatie
In de zomer van 2010 is GreenWish in opdracht van Leren voor Duurzame Ontwikkeling gestart met het...

National Journeys towards Education for Sustainable Development

Publicatie
This publication has sourced information from a series of national reviews commissioned by UNESCO...

Het Onderste Boven van Transition Towns

Publicatie
Publicatie, gemaakt in opdracht van het Programma Leren voor Duurzame Ontikkeling, over hoe burgers...

Terug naar een duurzame toekomst, duurzaamheidsdialoog in de financiële sector

Publicatie
In 2011 heeft er een intensief traject plaatsgevonden om een beter beeld te krijgen van het...

Kennisbank Aanvullende Geldsystemen

Publicatie
Aanvullende geldsystemen vertrekken vanuit het inzicht dat geld een door de mens ontwikkeld...

Voedselverliezen; perverse prikkels in de voedselketen - Afstudeerscriptie

Publicatie
Jaarlijks wordt er voor miljarden euro’s aan voedsel weggegooid in Nederland. Dit staat in schril...

Werken aan Waarde - Leren voor duurzame provincies

Publicatie
'Werken aan Waarde' is een kleurrijke verzameling succesverhalen en interviews over duurzame...

Pagina's