Publicaties

Leren door doen Overheidsparticipatie in een energieke samenleving

Publicatie
In toenemende mate werkt de overheid samen met partijen uit de samenleving. Soms met individuele...

Sturen door leren en co-creëren

Publicatie
Dit rapport gaat over ‘kennis’ als beleidsinstrument. Het kennisprogramma DuurzaamDoor staat in...

Tips voor regionale duurzaamheidsnetwerken

Publicatie
Belangrijkste succesfactoren in de praktijk op een rijtje

Tien kansen voor de energieke ambtenaar

Publicatie
Hoe kun je als ambtenaar bottom-up invulling geven aan het denkkader van de energieke samenleving?...

Tien stappen voor een succesvolle community of practice

Publicatie
Dit boekje is gericht op initiatiefnemers, organisatoren en facilitatoren van Community of Practice...

Rapportage: Duurzaamheidsknooppunten - Verkenning, modellen, learning history en tools

Publicatie
In de samenwerkingsovereenkomst van het programmabureau NME en het Platform NME is afgesproken om...

Handreiking DO in de Brede School

Publicatie
Deze brochure geeft antwoord op tien praktische vragen over duurzaamheid in de brede school,...

Meer bereiken met NME door te leren arrangeren

Publicatie
Goede NME is niet alleen van goede kwaliteit maar sluit vooral ook aan bij de belangen van zowel...

Thematafels

Publicatie
Met bestuurders, aanbieders, eindgebruikers en vernieuwers is geïnventariseerd waar binnen de thema...

LA21 Revisited, de mondiale dimensie van lokale duurzaamheid

Publicatie
Rio in 1992 leverde naast een Agenda voor de 21e eeuw (Agenda 21) ook een Lokale Agenda 21 op....

Het Onderste Boven van Transition Towns

Publicatie
Publicatie, gemaakt in opdracht van het Programma Leren voor Duurzame Ontikkeling, over hoe burgers...

Voedselverliezen; perverse prikkels in de voedselketen - Afstudeerscriptie

Publicatie
Jaarlijks wordt er voor miljarden euro’s aan voedsel weggegooid in Nederland. Dit staat in schril...

Participeren is ondernemen - Essay

Publicatie
Dit essay is geschreven door Stef Janssen op verzoek van de provincie Noord Brabant. Janssen is...

Tijdpunten, een concept voor onderlinge verrekening van vrijwilligerswerk

Publicatie
Nog nooit was het thema van vergrijzing zó actueel. De media berichtten begin dit jaar uitvoerig...

Duurzaam loont, een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag

Publicatie
Gemeenten worden met verschillende uitdagingen geconfronteerd om burgers / consumenten te...

Magazine CoP Oneindig Laagland

Publicatie
De Community of Practice Oneindig Laagland was voor een periode van anderhalf jaar een ondernemende...

Zeeland's 10 largest challenges

Publicatie
Zeeland's 10 largest challenges in sustainable development.

Young people, education, and sustainable development

Publicatie
Exploring principles, perspectives, and praxis - Peter Blaze Corcoran en Philip M. Osano (redactie)...

Cradle-to-cradle in gebiedsontwikkeling (dubbelpublicatie)

Publicatie
C2C in gebiedsontwikkeling, Terugblik en Oneindig laagland, VooruitblikCradle-to-cradle in...

Uitvoeringskader NME 2008-2011

Publicatie
Het uitvoeringskader bij de nota Natuur- en Milieu-Educatie (NME): 'Kiezen leren en meedoen' van de...

ESD in The Netherlands

Publicatie
Practising sustainability is a skill that can be learned! Sustainable development is a widely known...

Programma Brochure LvDO 2008-2011 - Van Agenderen naar Doen

Publicatie
Download de nieuwe brochure waarin LvDO haar programma voor de komende drie jaar op een korte,...

Pagina's