Publicaties

Leren voor Duurzame Ontwikkeling: Gewoon Doen!

Publicatie
Leren voor  Duurzame Ontwikkeling (LvDO) richt zich op het ontwikkeling van kennis, vaardigheden,...

Leren door doen Overheidsparticipatie in een energieke samenleving

Publicatie
In toenemende mate werkt de overheid samen met partijen uit de samenleving. Soms met individuele...

Sturen door leren en co-creëren

Publicatie
Dit rapport gaat over ‘kennis’ als beleidsinstrument. Het kennisprogramma DuurzaamDoor staat in...

Europese publicatie: ‘Leading Practice Publication’ (LPP)

Publicatie
Het rapport ‘Leading Practice Publication’ (LPP) is gebaseerd op de kennis en ervaring van 53...

Autopoiesis samenvatting

Publicatie
Samenvatting van het boek Autopoiesis van Guus Geisen.

Tien kansen voor de energieke ambtenaar

Publicatie
Hoe kun je als ambtenaar bottom-up invulling geven aan het denkkader van de energieke samenleving?...

Leerkracht Competenties Duurzaamheid

Publicatie
De competentieset ‘Leren voor duurzame ontwikkeling’ is een bewerking uit het Engels van een...

Rapportage: Duurzaamheidsknooppunten - Verkenning, modellen, learning history en tools

Publicatie
In de samenwerkingsovereenkomst van het programmabureau NME en het Platform NME is afgesproken om...

Handreiking DO in de Brede School

Publicatie
Deze brochure geeft antwoord op tien praktische vragen over duurzaamheid in de brede school,...

Factsheet GroenGelinkt

Publicatie
GroenGelinkt ondersteunt het overzichtelijk maken en delen van educatievematerialen, activiteiten,...

Eén aarde is genoeg voor de hele wereld

Publicatie
Acht portretten van basisscholen waarin de wijze beschreven wordt waarop zij als vernieuwingsschool...

Young Mentality & Duurzaamheid

Publicatie
Dit boekje geeft u inzicht in de plek die duurzaamheid inneemt in de belevingswereld van jongeren.

Meer bereiken met NME door te leren arrangeren

Publicatie
Goede NME is niet alleen van goede kwaliteit maar sluit vooral ook aan bij de belangen van zowel...

Informatieblad Wie, Wat, Watereducatie

Publicatie
Informatieblad over watereducatie voor NME- en waterprofessionals.

Factsheet waterbestuurders, Waar educatie het verschil maakt

Publicatie
Lees hoe watereducatie bijdraagt aan het behalen van uw beleidsdoelen.

LA21 Revisited, de mondiale dimensie van lokale duurzaamheid

Publicatie
Rio in 1992 leverde naast een Agenda voor de 21e eeuw (Agenda 21) ook een Lokale Agenda 21 op....

Het Onderste Boven van Transition Towns

Publicatie
Publicatie, gemaakt in opdracht van het Programma Leren voor Duurzame Ontikkeling, over hoe burgers...

Wereldoriënterende vakken op de kaart

Publicatie
In de publicatie Wereldoriënterende vakken op de kaart zijn aanbevelingen opgenomen voor om vakken...

Handreiking Duurzaamheid in de Brede School

Publicatie
Steeds meer brede scholen willen duurzaamheid een duidelijke plaats geven of kiezen zelfs voor een...

Voedselverliezen; perverse prikkels in de voedselketen - Afstudeerscriptie

Publicatie
Jaarlijks wordt er voor miljarden euro’s aan voedsel weggegooid in Nederland. Dit staat in schril...

Participeren is ondernemen - Essay

Publicatie
Dit essay is geschreven door Stef Janssen op verzoek van de provincie Noord Brabant. Janssen is...

Tijdpunten, een concept voor onderlinge verrekening van vrijwilligerswerk

Publicatie
Nog nooit was het thema van vergrijzing zó actueel. De media berichtten begin dit jaar uitvoerig...

Pagina's