Publicaties

Sturen door leren en co-creëren

Publicatie
Dit rapport gaat over ‘kennis’ als beleidsinstrument. Het kennisprogramma DuurzaamDoor staat in...

Een goed klimaat voor buurtinitiatieven

Publicatie
Steeds meer mensen zijn actief in hun eigen buurt in een groen initiatief, lokale energie-...

Tien tips voor slimme sturing

Publicatie
De tips zijn geschreven voor mensen die werken aan duurzame ontwikkeling. Een concept waarin...

Effecten van sociale instrumenten - Onderzoek Arcadis

Publicatie
In opdracht van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling heeft adviesbureau ARCADIS in 2011...

Factsheet GroenGelinkt

Publicatie
GroenGelinkt ondersteunt het overzichtelijk maken en delen van educatievematerialen, activiteiten,...

Meer bereiken met NME door te leren arrangeren

Publicatie
Goede NME is niet alleen van goede kwaliteit maar sluit vooral ook aan bij de belangen van zowel...

Leermiddelenmonitor 2009

Publicatie
De Leermiddelenmonitor is een jaarlijks onderzoek onder docenten in het primair, speciaal en...

Het Onderste Boven van Transition Towns

Publicatie
Publicatie, gemaakt in opdracht van het Programma Leren voor Duurzame Ontikkeling, over hoe burgers...

Denken over systeem finance (Essay)

Publicatie
Van breed gelegitimeerd naar over–capitalism. En wat nu? Beters of anders? Beide zijn nodig. Maar...

Kennisbank Aanvullende Geldsystemen

Publicatie
Aanvullende geldsystemen vertrekken vanuit het inzicht dat geld een door de mens ontwikkeld...

Tijdpunten, een concept voor onderlinge verrekening van vrijwilligerswerk

Publicatie
Nog nooit was het thema van vergrijzing zó actueel. De media berichtten begin dit jaar uitvoerig...

Duurzaam loont, een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag

Publicatie
Gemeenten worden met verschillende uitdagingen geconfronteerd om burgers / consumenten te...

De wereld duurzamer maken kan niet zonder sociaal leren

Publicatie
Inaugurele rede Arjen Wals (27-05-2010)Technologische vernieuwing, betere wet- en regelgeving en...

Hiteq Young and Sustainable

Publicatie
In this study, Judith van Heeswijk (MA) tackles the issues regarding young people, sustainable...

Learning history: Het verzilveren van KleurenKapitaal

Publicatie
Een Learning History is een verhaal over leerervaringen waarin zowel de feitelijke gebeurtenissen...

Essay reeks 1 - 04: De akoestiek van Sociaal leren

Publicatie
Door Noor van der Hoeven, Arjen Wals en Harm BlankenNoor van der Hoeven, Arjen Wals en Harm Blanken...