Publicaties

Meerwaarde van Zonnepark AVRI voor Betuwenaren

Publicatie
De vuilstort van de AVRI in Geldermalsen is gesloten. Het idee is om op deze gesloten vuilstort...

Tien kansen voor de energieke ambtenaar

Publicatie
Hoe kun je als ambtenaar bottom-up invulling geven aan het denkkader van de energieke samenleving?...

Tien tips voor slimme sturing

Publicatie
De tips zijn geschreven voor mensen die werken aan duurzame ontwikkeling. Een concept waarin...

Partners in verduurzaming - Kansenatlas voor de overheid

Publicatie
Verduurzaming van economie en samenleving biedt bedrijven, consumenten en maatschappelijke...

LA21 Revisited, de mondiale dimensie van lokale duurzaamheid

Publicatie
Rio in 1992 leverde naast een Agenda voor de 21e eeuw (Agenda 21) ook een Lokale Agenda 21 op....

Het Onderste Boven van Transition Towns

Publicatie
Publicatie, gemaakt in opdracht van het Programma Leren voor Duurzame Ontikkeling, over hoe burgers...

Terug naar een duurzame toekomst, duurzaamheidsdialoog in de financiële sector

Publicatie
In 2011 heeft er een intensief traject plaatsgevonden om een beter beeld te krijgen van het...

Overstappen naar de circulaire economie? The challenge.

Publicatie
In opdracht van LvDO-NME heeft het One Planet Architecture Institute de verkenning: Leren van de...

Voedselverliezen; perverse prikkels in de voedselketen - Afstudeerscriptie

Publicatie
Jaarlijks wordt er voor miljarden euro’s aan voedsel weggegooid in Nederland. Dit staat in schril...

Tijdpunten, een concept voor onderlinge verrekening van vrijwilligerswerk

Publicatie
Nog nooit was het thema van vergrijzing zó actueel. De media berichtten begin dit jaar uitvoerig...

Zeeland's 10 largest challenges

Publicatie
Zeeland's 10 largest challenges in sustainable development.

Uitvoeringskader NME 2008-2011

Publicatie
Het uitvoeringskader bij de nota Natuur- en Milieu-Educatie (NME): 'Kiezen leren en meedoen' van de...

Uitvoeringsplan LvDO 2008-2011 - Van Agenderen naar Doen

Publicatie
Het Uitvoeringsplan beschrijft inhoudelijk en financieel zowel een basisscenario als een meer...

Duurzaamheid: van onderstroom naar draaggolf

Publicatie
Het is nu 20 jaar geleden dat het rapport van de World Commission on Environment and Development (...