Publicaties

Krant DuurzaamDoor Data 2012-2016

Publicatie
4 jaar werken aan sociale innovatie 2013-2016. De data in deze krant zijn een bloemlezing van alle...

Tien kansen voor de energieke ambtenaar

Publicatie
Hoe kun je als ambtenaar bottom-up invulling geven aan het denkkader van de energieke samenleving?...

Leerkracht Competenties Duurzaamheid

Publicatie
De competentieset ‘Leren voor duurzame ontwikkeling’ is een bewerking uit het Engels van een...

Rapportage: Duurzaamheidsknooppunten - Verkenning, modellen, learning history en tools

Publicatie
In de samenwerkingsovereenkomst van het programmabureau NME en het Platform NME is afgesproken om...

Factsheet COP Biodiversiteit

Publicatie
Dit Factsheet geeft beknopt de punten weer die naar voren kwamen tijdens de in 2012 gehouden...

10 kansen voor de energieke ambtenaar

Publicatie
Hoe kun je als energieke ambtenaar concreet aan de slag met het verbinden van de steeds complexer...

Eindrapportage Nieuwe Verdienmodellen voor maatschappelijke initiatieven

Publicatie
In de zomer van 2010 is GreenWish in opdracht van Leren voor Duurzame Ontwikkeling gestart met het...

Het Onderste Boven van Transition Towns

Publicatie
Publicatie, gemaakt in opdracht van het Programma Leren voor Duurzame Ontikkeling, over hoe burgers...

Wereldoriënterende vakken op de kaart

Publicatie
In de publicatie Wereldoriënterende vakken op de kaart zijn aanbevelingen opgenomen voor om vakken...

Overstappen naar de circulaire economie? The challenge.

Publicatie
In opdracht van LvDO-NME heeft het One Planet Architecture Institute de verkenning: Leren van de...