Publicaties

Hiteq Young and Sustainable

Publicatie
In this study, Judith van Heeswijk (MA) tackles the issues regarding young people, sustainable...

Uitvoeringskader NME 2008-2011

Publicatie
Het uitvoeringskader bij de nota Natuur- en Milieu-Educatie (NME): 'Kiezen leren en meedoen' van de...

The Acoustics of Social Learning

Publicatie
Designing learning processes that contribute to a more sustainable worldAn essay about the possible...

The Acoustics of Social Learning

Publicatie
Designing learning processes that contribute to a more sustainable worldAn essay about the possible...

Nota NME 2008-2011

Publicatie
Gezondheid, milieuvervuiling, overgewicht, klimaatverandering, energiebesparing, natuurbehoud,...

ESD in The Netherlands

Publicatie
Practising sustainability is a skill that can be learned! Sustainable development is a widely known...

Programma Brochure LvDO 2008-2011 - Van Agenderen naar Doen

Publicatie
Download de nieuwe brochure waarin LvDO haar programma voor de komende drie jaar op een korte,...

Brochure Duurzame Ontwikkeling Zuid-Holland

Publicatie
Zuid-Holland heeft een brochure samengesteld waarin zij een terugblik geeft op de laatste drie jaar...

Folder Kennisnet

Publicatie
Een folder van Kennisnet, boordevol informatie handige links voor leerlingen en docenten voor het...

Implementing Education for Sustainable Development in Higher Education

Publicatie
The state of affairs in six European countriesA report on different approaches on implementing ESD...

Learning history: Totstandkoming Manifest Nieuw Flevolands Peil

Publicatie
Manifest Nieuw Flevolands Peil is het resultaat van het initiatief dat de provincie Flevoland, de...

Learning history: Leren van Groene Gezondheid

Publicatie
Hieronder vindt u de Learning History over het demonstratieproject Groene Gezondheid, uitgevoerd...

Learning history: Het verzilveren van KleurenKapitaal

Publicatie
Een Learning History is een verhaal over leerervaringen waarin zowel de feitelijke gebeurtenissen...

Uitvoeringsplan LvDO 2008-2011 - Van Agenderen naar Doen

Publicatie
Het Uitvoeringsplan beschrijft inhoudelijk en financieel zowel een basisscenario als een meer...

Monitoren van Sociale Leerprocessen; groene en blauwe diensten

Publicatie
Het leerproces van de coalitiepartnerDit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek dat...

Essay reeks 1 - 07: Het vermogen om duurzaam te ontwikkelen

Publicatie
Als mensen, organisaties en samenleving aan duurzame ontwikkeling willen werken dan vraagt dat...

Essay reeks 1 - 06: Diversiteit en denken in systemen

Publicatie
Door Sandra van der WielenHet lijkt zinvol om na te gaan op welke wijze de uitgangspunten van de ‘...

Duurzame ontwikkeling is leren vooruitzien - Kernleerplan SLO voor onderwijs aan 4-16 jarigen

Publicatie
Duurzame ontwikkeling is leren vooruitzienDuurzame ontwikkeling is een niet meer weg te denken...

Goed op weg, tussenevaluatie LvDO

Publicatie
Tussenevaluatie door EIM van het programma LvDO 2004-2007De vraag of het programma al dan niet op...

Accelerated learning pathways - Strategische verkenning naar leren binnen de DESD

Publicatie
For sustainable development within international contextHet planet 2025 netwerk (zie www.planet2025...

Essay reeks 1 - 05: Onze gezamenlijke toekomst

Publicatie
Een tussenbalans van duurzame ontwikkelingHet is 20 jaar geleden dat het rapport Sustainable...

Monitoren van sociale leerprocessen; innovatiegroepen

Publicatie
Het leerproces van twee innovatiegroepen ‘Groene & Blauwe Diensten’ onder de loepDit rapport...

Duurzaamheid: van onderstroom naar draaggolf

Publicatie
Het is nu 20 jaar geleden dat het rapport van de World Commission on Environment and Development (...

Essay reeks 1 - 04: De akoestiek van Sociaal leren

Publicatie
Door Noor van der Hoeven, Arjen Wals en Harm BlankenNoor van der Hoeven, Arjen Wals en Harm Blanken...

Cito domeinbeschrijving: Duurzame Ontwikkeling voor de basisschool

Publicatie
Domeinbeschrijving en voorbeeldlessenDuurzame ontwikkeling staat politiek en maatschappelijk steeds...

Pagina's