Regionale netwerken

De Tafel Regionale Netwerken onderzoekt en ontwikkelt nieuwe samenwerkingen tussen overheden, regionale netwerken, kennispartijen en procespartijen.

Aan de tafel komen vraagstukken en dilemma’s aan bod rondom leefwereld en systeemwereld. Deelnemers uit de systeemwereld en leefwereld gaan deze dilemma’s en vraagstukken met elkaar aan in een open houding.

Ze krijgen hierbij hulp van deskundigen uit het procesdomein en kennisdomein. Duurzaamdoor ondersteunt de tafel regionale netwerken met procesgeld. De resultaten uit de tafels delen wij op deze website ter inspiratie.