Samenwerkingspartners DuurzaamDoor

Deze partners maken deel uit van ons maatschappelijk platform. Het Maatschappelijk Platform is er voor partners die een rol spelen in het programma DuurzaamDoor. Het Maatschappelijk Platform biedt een podium om mee te denken over de (in)richting van het programma en heeft tot doel kennis en ontwikkelingen met elkaar te delen.

Duurzame Onderwijsnetwerken

 • Duurzame PABO: een landelijk duurzaamheidsnetwerk van docenten, bestuurders en studenten van pabo’s in Nederland
 • Sustainable chain Gang (VO) een landelijk netwerk van instellingen op het gebied van voortgezet onderwijs in Nederland
 • Duurzaam MBO: een landelijk duurzaamheidsnetwerk van docenten, bestuurders en leerlingen van middelbare beroeps opleidingen in Nederland
 • Hoger Onderwijs – Studenten voor Morgen: Morgen is zowel een netwerk van lokale studentenorganisaties als een landelijke vrijwilligersorganisatie

Landelijke netwerken

 • Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO): GDO is een landelijk netwerk van gemeentebestuurders dat zich vanaf 2014 vooral richt op ondersteuning en versterking van Natuur- en Milieu Educatie (NME)-organisaties. Ruim 100 gemeenten zijn lid. 
 • NME-Platform: het NME-Platform bestaat uit 4 organisaties: IVN Nederland, Stichting Veldwerk Nederland, SME-advies en de samenwerkende NME-Diensten (vertegenwoordigd door NME Den Haag). Het NME-Platform verbreedt het overleg met organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, en onderwijsnetwerk Duurzame pabo. 
 • MVO Nederland: MVO Nederland is het landelijke kennis- en experticecentrum op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Lees meer over MVO Nederland in het artikel Samenwerken aan duurzame oplossingen.
 • New World Campus: New World Campus in Den Haag is een landelijke broedplaats voor samenwerking, innovatie en co-creatie op het gebied van duurzaam en fair internationaal ondernemen.
 • De Natuur en Milieufederaties: De Natuur en Milieufederaties maken zich sterk voor duurzame energie, een mooie natuur, gezond voedsel en een gevarieerd landschap.
 • Kracht in Nederland: Kracht in Nederland maakt initiatieven uit de samenleving landelijk zichtbaar én verbindt deze met elkaar tot een nieuwe Topsector .

Kennisinfrastructuur

 • Het Groene Brein: landelijke organisatie waarin wetenschappers en ondernemers samenwerken, onderzoek uitvoeren en nieuwe duurzame verdienmodellen ontwikkelen. Het Groene Brein is verbonden aan De Groene Zaak, het samenwerkingsverband van duurzame ondernemers in Nederland.
 • Het Groene Brein Roots: De missing link tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Het Groene Brein Roots werkt elke dag aan de vernieuwing van het beroepsonderwijs vanuit een duurzame missie. Roots verbindt als netwerkorganisatie progressieve MBO-instellingen en vooroplopende bedrijven aan elkaar om de nieuwe econonomie te versnellen. Dit doet Roots in nauwe verbinding met betrokken wetenschappers van Het Groene Brein. Lees een artikel over Roots in ondernemersbelang.
  Het Groene Brein Roots staat voor impact, versnelling, creativiteit, innovatie, kennisdeling en enthousiasme.
 • Groen Gelinkt: dé nationale kennisinfrastructuur voor educatieve materialen, projecten en activiteiten op het gebied van duurzaamheid in Nederland
 • Nieuwe businessmodellen: onderzoek en kennisoverdracht door Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van Stichting Our Common Future 2.0.

Kennis- en Educatiedeals

Kennis- en educatiedeals

Regionale samenwerkingspartners

 Regionale duurzaamheidsnetwerken