Kennis- en Educatiedeals

DuurzaamDoor werkt voor de thema’s biodiversiteit, grondstoffen, voedsel, water en energie aan de totstandkoming van Kennis- en Educatiedeals (KED). Een KED is een afspraak tussen partijen die bij het thema zijn betrokken. De focus ligt op  samenhang en samenwerking op het gebied van agenderen en programmeren:

  • Samenhang, omdat  landelijke projecten en initiatieven met lokale/regionale projecten en initiatieven worden verbonden en zich doordacht tot elkaar gaan verhouden.
  • Samenwerking, omdat in een KED ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en (burger)organisaties (de vijf O’s), gezamenlijk werk gaan maken van effectieve kennis- en educatietrajecten. 

In een KED zijn partnerschap, co-creatie en cofinanciering de leidende principes.

DuurzaamDoor organiseert de samenhang en samenwerking in een KED. Daartoe behoort in het bijzonder ook het faciliteren van een gezamenlijk leerproces.
Zo werkt DuurzaamDoor via de KED’s aan versnelling, verdieping en verbreding van maatschappelijke thema’s.