Regionale duurzaamheidsnetwerken

DuurzaamDoor versterkt bestaande regionale netwerken van overheden, ondernemingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. Regionale netwerken zijn een broedkamer voor duurzame ontwikkeling. Ideeën worden getest, nieuwe business modellen worden uitgedacht en nieuwe allianties ontstaan. Door de bundeling van krachten zorgen de netwerken voor betrokkenheid en draagvlak, voor duurzame kwaliteit tegen lagere kosten.  

Veel regionale netwerken willen zich verder ontwikkelen: van de fase van pionieren naar een steviger verankerde nieuwe infrastructuur. DuurzaamDoor biedt daar ondersteuning bij bijvoorbeeld door de netwerken met elkaar in verbinding te brengen en door onderzoek te laten doen naar bijvoorbeeld de oprichting van een grondstoffenfonds.

Het belang van regionale netwerken

In maart 2015 kwamen de regionale netwerken bij elkaar. Voor de meeste was het de eerste keer dat ze eens bij elkaar in de keuken konden kijken. Bekijk hieronder het filmpje over de verschillende regionale netwerken en hun gezamenlijke bijeenkomst.

De special van het tijdschrift PM Publiek Denken 'Bouwen aan regionale netwerken' beschrijft de ervaringen van starters en doorzetters binnen de regionale duurzaamheidsnetwerken: PDF icon 2015 PubliekDenken Bouwen aan regionale netwerken.pdf. Geleerde lessen komen aan bod, naast dilemma’s en ontwikkelvragen.

Regionale netwerken

De volgende netwerken werken samen met DuurzaamDoor.

Noorden Duurzaam (provincies Fryslan, Groningen en Drenthe)
Vereniging voor duurzame organisaties en particulieren  in de provincies Fryslan, Groningen en Drenthe die  onder andere ‘tafels' organiseert voor thema's, sectoren, ketens en gebieden waar de leden zich bij kunnen aansluiten. 
Voor meer informatie zie: www.noordenduurzaam.nl

Dirk de Derde (Rivierenland)
Het netwerk Dirk de Derde helpt bij het realiseren van een nieuwe, duurzame economie in de Betuwe op het vlak van energie, vervoer, gezondheid, voedsel en wonen. Zij werkt onder andere aan het opzetten van coöperaties en zoekt funding voor projecten.  
Voor meer informatie zie: www.dirkdederde.nl

IBA Parkstadregio (Zuid-Limburg)
IBA is een creatieve aanpak met een bewezen economische impuls en een fysieke verandering in het gebied  als tastbaar resultaat. Maar minstens zo belangrijk: een cultuuromslag in denken en werken in en waardering voor het gebied. Een hernieuwde trots, die uitnodigt om te investeren. IBA Parkstadregio ondersteunt verschillende projecten in de Parkstadregio met bijvoorbeeld een onderzoek door wetenschappers en studenten. Vanuit werkhuizen (leegstaande panden zoals scholen, kerken en een station) wordt samen gewerkt.
Voor meer informatie zie: www.iba-parkstad.nl

Gloei Peel en Maas (Noord-Limburg)
GLOEI Peel en Maas is een kennis- en netwerkorganisatie die zich inzet voor de lokale leefomgeving. GLOEI zorgt voor een betere lokale economie, verbetert de leefbaarheid en maakt zelfsturing concreet. GLOEI is een initiatief dat vanuit de samenleving van Peel en Maas zélf is ontstaan: zelfsturing op z’n best, met tastbare, haalbare ambities. |
Voor meer informatie: www.gloeipeelenmaas.nl


Midpoint Centrum voor Sociale Innovatie (MCSI) (regio Tilburg)
Het Midpoint Center for Social Innovation (MCSI) is het vlaggenschip voor sociale innovatie in de regio. Het is de broedplaats van ondernemerschap en innovatie voor ondernemende mensen die willen bijdragen aan een meer vitale regio. Denk hierbij aan studenten, zzp’ers, starters, projecten, grootbedrijven, overheden en overleggroepen.
Voor meer informatie zie: www.midpointcsi.nl

Waterpoort (regio Waterpoort - Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland)
Waterpoort is een relatief nieuwe naam voor het gebied  dat ligt op de kruising van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Waterpoort zorgt voor:  samen kansen benutten en  samen aan de slag te gaan om te werken aan een robuuste, vitale en zelfbewuste regio. Hiervoor organiseert de  Waterpoort Academy bijvoorbeeld die masterclasses.
Voor meer informatie zie: www.waterpoortwerkt.nl

DuurzaamDoor netwerk Utrecht/Utrecht 2015
In de provincie Utrecht werken drie netwerken samen in één programma DuurzaamDoor: de Economic Board Utrecht (EBU), het netwerk Communicatie Duurzame Ontwikkeling (CDO, het netwerk van de groene organisaties) en het netwerk van Natuur en Milieu Federatie Utrecht (NMU). NMU is tevens coördinator van het netwerk Utrecht 2040. Dit netwerk is werkzaam op programmabasis met de volgende onderdelen: Stimuleren van groene sociale ondernemers tot maatschappelijke waarde creatie, servicepunt voor de energieke samenleving, energiebesparing in de bestaande bouw en initiatieven op het gebied van circulaire economie.
Voor meer informatie: Provincie Utrecht: Marieke Hekman of Florien Scagen, Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur.
marieke.hekman@provincie-utrecht.nl / 0302582204 /0621124733
florien.scagen@provincie-utrecht.nl / 0302582694 / 0652769752

Ondernemersnetwerken
In 2015 organiseerde het programmabureau een landelijke bijeenkomst voor een 8-tal grotere regionale netwerken. Deze werd in het voorjaar van 2016 gevolgd door een bijeenkomst voor een 8-tal kleinere netwerken. En naarmate de tijd vordert komen er steeds meer netwerken in beeld. In het MKB-magazine Het Ondernemersbelang presenteren de regionale netwerken zich aan ondernemers in de betreffende regio.  Er zijn 20 regio-edities van dit magazine.

Hieronder een overzicht van deze publicaties:

Om het ‘netwerkend werken’ te helpen versterken heeft DuurzaamDoor de regionale duurzaamheidsnetwerken laten inventariseren in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Het resultaat is een inspirerend overzicht: PDF icon 20150616 Uitwerking inventarisatie noordelijke netwerken DuurzaamDoor.pdf