Monitoring als sociaal instrument

Wat levert sociaal instrumentarium op? Te vaak worden losse bijeenkomsten zonder vervolg georganiseerd. Houd de voortgang en het effect in beeld zodat je ziet of de verschillende lagen van het systeem in beweging zijn en blijven, én wat daarin al dan niet werkt. Twee tips:

  • Je hoeft niet overal direct bij betrokken te blijven, maar houd wel het uiteindelijke resultaat in de gaten. Erbij blijven is niet om te controleren, maar omdat je wilt weten of de groep die naar een doorbraak streeft ook gezamenlijk tot dit resultaat komt. En om daarvan te leren. Monitoring gericht op leren en gaandeweg bijstellen wordt ook wel reflexieve monitoring genoemd: resultaten van de monitoring breng je in het proces.
  • Blijf kijken hoe de relaties in het netwerk zich ontwikkelen, waar het snel gaat en waar het langzamer gaat en hoe dat komt.

De Adviesraad voor Wetenschap en Technologie stelt in haar rapport ‘De kracht van sociale innovatie’ (2014) dat in Nederland systematische kennisopbouw ontbreekt over sociale innovatie én dat er weinig kennis beschikbaar is over (effecten) van sociale innovatie. DuurzaamDoor draagt bij aan de versterking van deze smalle kennisbasis: Wageningen-UR en TNO hebben als basis voor reflexieve monitoring een nulmeting uitgevoerd van DuurzaamDoor.

Meer informatie

http://www.transitiepraktijk.nl/nl/experiment/evalueren-en-monitoren

http://www.transitiepraktijk.nl/files/RMA_Handboek_def(2).pdf

Een handboek reflexieve monitoring in actie (RMA)

Een instructiehandleiding voor reflectieve monitoring van systeeminnovatieve programma's en innovatiesystemen.