Netwerken als sociaal instrument

De problemen in de samenleving hangen steeds meer samen, dus samenwerking is cruciaal. Alleen door samen te werken met departementen, burgers, instellingen, scholen en dergelijke kun je nieuwe wegen vinden. Ga daarom de dialoog aan en vorm nieuwe coalities, vitale allianties en PPS. Hierbij gaat het om een vernieuwend resultaat, iets dat meer of beter is dan de afzonderlijke organisaties of mensen zouden kunnen.

DuurzaamDoor faciliteert of is actief in verschillende netwerken.

Voorbeeld van netwerk-aanpak in de praktijk

Een voorbeeld van een succesvol netwerk is het ketenakkoord Fosfaatkringloop, dat getekend werd door 20 partijen. Doel was om binnen twee jaar een Europese markt te creëren voor gerecycled fosfaat. Aan de partijen werd gevraagd welke ambities ze zelf hebben, wat ze de komende twee jaar daarvoor willen realiseren en wat ze van anderen nodig hebben. Ze werden hierdoor geconfronteerd met hun onderlinge afhankelijkheden. Door de gesprekken ontstond onderling vertrouwen, ze zochten elkaar op en er werden samenwerkingsverbanden gesmeed. Centraal in het proces was een inspirerende gemeenschappelijke doelstelling met voldoende ruimte voor invulling door de partijen en transparantie.