Sustainable Chain Gang

De Sustainable Chain Gang is een nieuw netwerk(sinds 2013) van 40 scholen en organisaties die elkaar helpen met duurzaamheidsvraagstukken in het voortgezet onderwijs.

Doelstellingen

De Sustainable Chain Gang:

  • bouwt aan een netwerk rondom duurzaamheid in het voortgezet onderwijs. En breidt dit netwerk ook uit. Ze doet dit vanuit het onderwijs, NGO’s, bedrijfsleven en overheden.
  • deelt kennis over duurzaamheid en hoe je dat een goede plek geeft in je onderwijs. Kennis delen gebeurt in samenwerking tussen scholen onderling en hun omgeving.
  • communiceert over duurzaamheid in het voortgezet onderwijs

Aanpak, werkwijze

De Sustainable Chain Gang pakt gezamenlijk de vragen van scholen aan. Een vraag van een VO-school is bijvoorbeeld hoe je op aansprekende wijze het thema duurzaamheid bij leerlingen onder de aandacht brengt op school. De werkwijze gaat dan als volgt:

  • Elke school die deelneemt aan het netwerk, brengt een eigen vraag in.
  • Het netwerk stelt een procesbegeleider aan (binnen of buiten het netwerk)
  • De procesbegeleider spreekt met de scholen om de vragen helder te krijgen én om per vraag een passende aanpak en activiteit te kiezen. Denk aan één-op-één contact, brainstormsessie met mensen uit het netwerk (life of via internet), etc.
  • De activiteit is steeds op een andere school. Zo krijg je een keten van duurzame activiteiten én is steeds een school geholpen met de eigen vraag.
  • De procesbegeleider zoekt de juiste mensen om te betrekken bij de vragen van een school. Ook legt hij de contacten, gericht of via een bredere uitvraag in het netwerk. Deelnemers aan het netwerk mobiliseren zo nodig weer anderen.
  • Voor een bijeenkomst verzorgt de school die de vraag stelt de locatie en ontvangst; de procesbegeleider ondersteunt het proces en de inhoud van de bijeenkomst.
  • De deelnemende scholen pakken het werk op hun eigen school op dat voortkomt uit deelname aan het netwerk.

Contactpersonen

Scholen en organisaties in het voortgezet onderwijs worden van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij Sustainable Chain Gang. Trekker van dit netwerk is Jan Oosting. Contactpersoon vanuit DuurzaamDoor is Margrethe Bongers.