wijk en zonne-energie

Kenniscirculatie participatie

In de energietransitieprocessen komen vragen naar boven waar nog niemand een antwoord op heeft. Er is behoefte om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Gericht ophalen, doorgeven en opschalen van leerervaringen.