wijk en zonne-energie

Onderwijs en scholing

Inzetten en verbinden van relevante onderwijsnetwerken, om doorbraakprojecten te ondersteunen en curricula te beïnvloeden rond participatie. Versterken van de lokale impact van onderwijsinstellingen over de energietransitie.