nationale parken

Omgevingswet

Veel Nederlanders zijn druk in hun eigen wijk en richten hun eigen gebied in. Voorheen deden bedrijven of overheden dat, nu ook maatschappelijk initiatieven. De Omgevingswet geeft hun een juridische positie. Deze wet gaat in 2021. Als voorbereiding hierop organiseerden…

Publicaties