groep mensen aan het netwerken

Regionale netwerken

De huidige maatschappelijke uitdagingen voor verduurzaming in Nederland zijn groot. Zo groot dat overheden deze niet meer alleen via een top-down aanpak kunnen oplossen. Daarvoor zijn verschillende partijen (6 O's) uit de samenleving nodig.