Tien kansen voor de energieke ambtenaar

Hoe kun je als ambtenaar bottom-up invulling geven aan het denkkader van de energieke samenleving? Waar loop je dan tegen aan? Wat zijn do’s en dont’s? Het boekje Tien kansen voor de energieke ambtenaar geeft handreikingen, tips en voorbeelden. En inspireert om daadwerkelijk actie te ondernemen. De energieke ambtenaar is onlosmakelijk verbonden met een sterke overheid als katalysator in de energieke samenleving.

Download: