Tijdpunten, een concept voor onderlinge verrekening van vrijwilligerswerk

Nog nooit was het thema van vergrijzing zó actueel. De media berichtten begin dit jaar uitvoerig over het record aantal Nederlanders dat in 2011 de leeftijd van 65 jaar bereikt: maar liefst 120.000. Daarmee staan we aan het begin van een enorme uitdaging; het garanderen van goede betaalbare zorg en ondersteuning voor een groeiende groep ouderen en anderen met een hulpvraag. In de laatste decennia hebben verschillende ontwikkelingen (zowel demografische en sociaal-culturele als economische en technologische) er echter toe bijgedragen dat ons huidige zorgstelsel indringend vernieuwd dient te worden. Met de huidige financiële crisis en de noodzaak vanuit de overheid te bezuinigen is de vraag naar nieuwe oplossingen groot. Met name de vraag ‘hoe activeren we de burger zelf verantwoordelijkheid te nemen’ komt daarbij naar voren.

In Japan, de VS en de UK is bemoedigende ervaring opgedaan met concepten waarin bewoners worden beloond voor maatschappelijke participatie. Geïnspireerd door deze oplossingsrichtingen presenteren we in dit document een Nederlandse interpretatie van het idee; een nieuw professioneel inzetbaar instrumentarium dat de ondersteuning vanuit de samenleving aan medeburgers stimuleert: Tijdpunten.